Vad skulle hända om deltagarna i ett forskningsprojekt själva fick styra över sin forskning? En grupp forskare på Angereds Närsjukhus, Folktandvården och Göteborgs universitet ville veta mer om livet i Gårdsten och bestämde sig för att använda en deltagarstyrd forskningmodell, där deltagarna själva bestämmer fokus. Det gemensamma arbetet presenteras nu i en skrift: ”Bra liv i Gårdsten! När invånarna själva får råda”.

Under 2017/18 bjöd forskargruppen in boende i Gårdsten för samtal kring frågorna: Vad behöver göras för att livet i Gårdsten ska vara ett bra och hälsosamt liv att leva? Hur är det idag, vad drömmer en om och hur skulle det som idag upplevs som problematiskt kunna förändras?

Samtalen pågick under ett antal månader. Deltagarna och forskarna dokumenterade träffarna tillsammans och arbetet är nu sammanställt i skriften ”Bra liv i Gårdsten! När invånarna själva får råda”.

Om detta arbete och vad vi funnit tillsammans vill vi berätta mer för er som bor, studerar och arbetar i Gårdsten samt för politiker och tjänstemän. Därför bjuder vi in till boksläpp där skriften att delas ut och goda samtal utlovas. Varmt välkommen!

  • När: Måndag 28:e januari 2019 klockan 17:00
  • Var: Fritidsgården, Muskotgatan 5, Gårdsten 

För mer information:

Maria Magnusson, Folkhälsoplanerare & t.f. verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet Angereds Närsjukhus, maria.b.magnusson@vgregion.se,
0733–763 157

Helena Nilsson, Gårdstens Öppna Mötesplats, helena.nilsson@forskola.goteborg.se, 0706–123 26

Jonathan Neselroth, t.f. Chef Kommunikation & Folkhälsa Angereds Närsjukhus, jonathan.neselrot@vgregion.se, 0702–12 50 72

 

Maria Magnusson, Folkhälsoplanerare & t.f. verksamhetsansvarig för folkhälsoarbetet Angereds Närsjukhus, maria.b.magnusson@vgregion.se,
0733–763 157

Helena Nilsson, Gårdstens Öppna Mötesplats, helena.nilsson@forskola.goteborg.se, 0706–123 26

Jonathan Neselroth, t.f. Chef Kommunikation & Folkhälsa Angereds Närsjukhus, jonathan.neselrot@vgregion.se, 0702–12 50 72

 

Angereds Närsjukhus

Halmtorget 1

424 22 Angered


Sjukhusen i väster består av Alingsås lasarett, Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus. Genom gemensam förvaltning kan vi använda våra samlade resurser för att ge patienter en trygg och säker vård.

Målet är en framtidssäkrad och tillgänglig hälso- och sjukvård för invånarna, med hög kvalitet, stor delaktighet och där olika aktörer enkelt kan samverka.

Cirka 3 000 medarbetare arbetar hos oss för att ge en god och säker specialistsjukvård av högsta kvalitet.Sjukhusen i väster ansvarar också för uppbyggnad och drift av Högsbo specialistsjukhus.

Vi är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen.

Relaterade bilder

Presskontakter

Josefina Brattö

Pressansvarig kommunikatör

josefina.bratto@vgregion.se

010-473 91 99

Anette Palle

Kommunikationschef

   072-1787188