Under förra veckan presenterade Naturbruksförvaltningen sina resultat för läsåret 2020/2021 för Naturbruksstyrelsen och det visade på ett mycket positivt resultat trots pandemins utmaningar. - Snittbetyget för våra gymnasieelever ligger på 15,0 och det är ett mycket bra resultat med tanke på det utmaningar vi haft under pandemin med distansutbildning som präglat stora delar av förra läsåret, säger Bo Grenabo Tapper, skolchef vid Naturbruksförvaltningen.

Linn Claesson och Elsa Jonzon är skolambassadörer och tidigare elever på naturbruksskolorna Fotograf/Källa: Richard Cederfjärd

En annan viktig siffra som presentades var hur många som gått ut med en yrkesexamen från gymnasiet och även här var det fina siffor. Hela 89 procent av eleverna hade en yrkesexamen från Naturbruksprogrammet vilket var en ökning jämfört med läsåret innan och samtliga elever som gick ut från gymnasiesärskolan klarade sin yrkesexamen.

Eleverna på Naturbruksprogrammet har sammanlagt 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande och många befarande att det bli svårt att genomföra detta under pandemin. Men det visade sig att den gröna näringen tog ett stort ansvar och gymnasieeleverna fick möjlighet att komma ut i på olika arbetsplatser vilket också bidrog till de goda resultaten.

Höstterminen är nu i full gång och Västra Götalandsregionens naturbruksskolor har totalt tagit emot 216 nya gymnasieelever, vilket är en ökning med 23 elever från förra hösten och för första gången på många år är det kö till en del av utbildningarna på gymnasiet.

- Det är glädjande att se att så många ungdomar visar intresse för den gröna näringen och söker sig till våra naturbruksskolor, säger Ulf Eriksson, ordförande i Naturbruksstyrelsen.

Om Naturbruksförvaltningen
Naturbruksförvaltningen driver utbildning och utveckling inom naturbruk i hela Västra Götaland. På Naturbruksskolorna Sötåsen, Uddetorp, Svenljunga, Axevalla Hästcentrum och Biologiska Yrkeshögskolan i Skara erbjuds utbildning på både gymnasie- vuxen- och yh-nivå. Tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer driver förvaltningen även utveckling och innovation inom naturbruk på alla utbildningsplatser. Naturbruksförvaltningen är en del av Västra Götalandsregionen.

Kontakt
Bo Grenabo Tapper, skolchef Naturbruksförvaltningen, 070 - 082 45 17
Ulf Eriksson, ordförande Naturbruksstyrelsen, 070 - 648 51 11

Presskontakter

Jessica Dahlberg

Presskontakt

jessica.c.dahlberg@vgregion.se

   0730-98 37 02

Maria Kvarnmarker

Kommunikationschef

maria.kvarnmarker@vgregion.se

   070-0823527