Ingen ska behöva riskera att frysa ihjäl i Stockholm. Den här vintern har Stockholms stad utökat antalet platser på EU-härbärget Vinternatt från 44 till 48, men det är inte tillräckligt. Antalet platser är fortfarande alldeles för lågt i förhållande till det verkliga behovet. Nu kräver Miljöpartiet att antalet platser fördubblas och att det görs omgående. Stockholms stad bör också utreda möjligheterna till att tak-över-huvudet-garantin även ska gälla för EU-medborgare.  

-  Det här går att göra något åt, bara det finns en politisk vilja. Ingen ska behöva riskera att frysa ihjäl i Stockholm och det ska gälla alla, oavsett om man är svensk medborgare eller inte. Nu lägger vi ett förslag till kommunstyrelsen om att staden omgående ska fördubbla antalet platser på Vinternatt, säger Stefan Nilsson (MP), gruppledare i Stockholms stad.

-  Det är väldigt allvarligt att alliansen i Stockholm inte tar de här problemen på allvar. Att som Anna König-Jerlemyr föreslår avhysa de som bor under så här dåliga levnadsförhållanden, löser inte problemet. Stockholms stad behöver istället se till att förbättra situationen för de här människorna, bland annat behöver vi utreda möjligheterna till en tak-över huvudet-garanti för alla, säger Stefan Nilsson (MP).

Nedan, under relaterat material, hittar du skrivelsen till Kommunstyrelsen.

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Hakim Belarbi
0761-22 96 57
hakim.belarbi@stockholm.se

Presskontakter

Mårten Roslund

Pressekreterare

marten.roslund@stockholm.se

   0761-22 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

   076-122 96 02