Niklas Kihl har utsetts till ny CFO för Motum-koncernen från den 1 maj 2020. Niklas efterträder Pascal Attar som av privata skäl väljer att återgå till rollen som redovisningschef på Motum.

”Vi är väldigt glada över att ha knutit till oss Niklas i bolaget nu när Pascal valt att kliva av rollen som CFO. Niklas har en gedigen och bred erfarenhet av ekonomi- och finansfrågor och jag är helt övertygad om att han kommer att bidra positivt till Motum-koncernens vidare utveckling”, säger Fredrik Eliasson, Vd och koncernchef, Motum. 

Niklas Kihl har mångårig bakgrund som CFO och har under de senaste fem åren varit egenföretagare inom ekonomi. Niklas kommer att ingå i koncernledningen. 

”Jag vill rikta ett stort tack till Pascal Attar för den ovärderliga insats hon gjort under åren som CFO för Motum”, fortsätter Fredrik Eliasson. ”Genom att Pascal nu blir kvar som redovisningschef förstärker vi ekonomifunktionen vilket i sin tur kommer att få stor betydelse för Motums fortsatta utvecklingsresa”, fortsätter Fredrik Eliasson. Pascal kommer som redovisningschef att rapportera till Niklas Kihl. 


Motum - Den hållbara hiss- och portkoncernen

Motum-koncernen är Sveriges största oberoende hiss- och portleverantör med över 300 anställda och en omsättning på 700 mnkr. Vi erbjuder miljövänliga och flexibla hiss- och portlösningar av högsta kvalitet med öppna system som är enkla att underhålla. I koncernen ingår Hisscentralen, Hissgruppen, ITK, Motum Hiss Blekinge, Motum Hiss Skåne, Motum Port, Nordisk Hiss, Nordisk Hiss i Värmland, Vinga Hiss, Östgöta Portservice, Roslagens Hiss och Uppsala Lyftservice. Motum finns även i Norge. Läs mer på www.motum.se


 

Presskontakter

Charlotte Teglgaard

Marketing Communications Manager

charlotte.teglgaard@motum.se

   +46 725 01 25 22