2-3 juni arrangeras FN-konferensen Stockholm+50, femtio år efter att det första FN-mötet om klimat och miljö hölls i samma stad. Dagarna innan konferensen, 31 maj -1 juni, genomförs Folkets Forum som är civilsamhällets alternativa möte. Internationella gäster från hela världen deltar och programmet är späckat av intressanta workshops, föreläsningar och panelsamtal. Nu kan vi avslöja vilka våra gäster från nätverket inom Friends of the Earth är. Alla kommer att delta i olika programpunkter under Folkets Forum och finns tillgängliga för intervjuer under veckan.

 

Jagoda Munić är ordförande för Friends of the Earth Europe och har under många år verkat i den kroatiska grenen av organisationen. Tidigare har hon även varit ordförande för Friends of the Earth International.

Hemantha Withanage är ordförande för Friends of the Earth International och verkar i Sri Lanka. Hemantha har under många år haft en drivande roll inom Friends of the Earth och inom flera nätverk för klimat och rättvisa i Asien-Stillahavsregionen. 2004 var han med och grundade the Centre of Environmental Justice som idag är den största miljöorganisationen i landet
 

Anna Kárníková är chef för Hnuti Duha/Friends of the Earth Czech och leder kampanjer för ekonomisk rättvisa. Hon har en lång statsvetenskaplig bakgrund och fokuserar i sitt arbete på sociala aspekter av klimatpolicyer.

Meadhbh Bolger leder kampanjer för rättvis resursfördelning och omställning av det ekonomiska systemet. Hon arbetar för Friends of the Earth Europe i Bryssel och har en bakgrund som ingenjör där hon jobbat med miljöteknik i Australien och Storbritannien.

Ilham Rawoot leder kampanjen mot gasutvinning i Moçambique och jobbar för Friends of the Earth Moçambique/Justiça Ambiental. Ilham är även frilansjournalist och fokuserar framförallt på utvinningsindustrin, klimaträttvisa och företags kränkningar av mänskliga rättigheter.

Daniel Ribeiro är teknisk samordnare i, och medgrundare av Justiça Ambiental, Friends of the Earth Moçambique. Sedan 90-talet har han arbetat med frågor kring företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö i samband med utvinning av fossila bränslen.

 

Vill du komma i kontakt med någon av våra talare för en intervju? Hör av dig till Jorunn Hellman, projektsamordnare på Jordens Vänner: jorunn.hellman@jordensvanner.se, 076-5894405