I en debattartikel i Altinget i dag bemöter musikorganisationen SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation) den kritik som Paula Bieler Eriksson riktat mot upphovsrätten och en av regeringen nyligen tillsatt utredning om ett införande av en oavvislig rätt till ersättning för artister och musiker. SAMI menar att förslaget inte kringgår klassisk avtalsrätt utan innebär en ny rättighet på toppen av den gamla, som ska garantera att de som framfört verket ska ha rätt till en del av ersättningen.

 

Artikeln finns i sin helhet här: Modern upphovsrätt - en förutsättning för framgångsrikt musikskapande

– Det är bra att frågor kring upphovsrätten diskuteras. Särskilt när det gäller musiker och artister eftersom deras ställning i musikbranschens ekosystem behöver stärkas. Införande av en oavvislig rätt till ersättning är ett bra steg i den riktningen, säger Stefan Lagrell, vd SAMI.

– De förslag som ska utredas är viktiga för att modernisera upphovsrätten, innebär en utveckling av tidigare rättigheter och kan stärka den svagare avtalsparten, säger Ulrika Wendt, jurist och samhällspolitiskt ansvarig, SAMI.

Presskontakter

Ninni Grufvman

Pressansvarig

ninni.grufvman@sami.se

08 453 34 52

   0730 22 39 39