Välkommen på lansering 19 februari kl. 14:00. Det debatteras flitigt hur mjölk och olika växtbaserade alternativ står sig mot varandra ur hållbarhets- och näringsperspektiv. Med anledning av detta har projekt MatLust tagit fram en rapport som lanseras tisdagen den 19 februari på KSLA i Stockholm. Syftet med rapporten är inte att ta ställning, utan att som neutral part låta komplexiteten i frågeställningarna komma fram. Samtidigt vill vi med rapporten erbjuda en vägledning i hur man kan resonera utifrån olika behov och mål.

Gunnar Rundgren, jordbruksexpert och författare. Foto: Fredrik Sederholm.

I rapporten jämför Gunnar Rundgren miljö- och hälsoeffekter av mjölkprodukter och havre- och sojabaserade alternativ till mjölkprodukter. Han går igenom hur produktionen av animalier och vegetabilier påverkar vatten, kretslopp av näringsämnen, biodiversitet, klimat, markens bördighet med mera. Rapporten redovisar också i vilken utsträckning olika produktionssystem passar in i ett ekologiskt jordbruk, och i vilken utsträckning produktionen kan ske i Sverige.

"Jordbruk och kost är komplexa system och vi kan inte titta ensidigt på en produkt för att avgöra om den är bra eller dålig för hälsa eller miljö, säger Gunnar Rundgren. Det finns ingen motsättning mellan animaliska och vegetabiliska livsmedel vare sig i jordbruket eller på tallriken. Det är minst lika viktigt hur något är producerat som vad man väljer att äta eller dricka. ”Kriget i mejeridisken” är kanske inte i första hand en fråga om vilken produkt som är bäst eller sämst för miljön eller hälsan utan är en strid mellan världsbilder, värderingar och olika kommersiella intressen."

Syftet med rapporten är att utifrån tillgänglig forskning inom området lyfta fram komplexiteten i frågeställningarna och problematisera hållbarhetsfrågorna. Samtidigt är förhoppningen att sammansställningen kan tjäna som vägledning för den som inom sitt yrkesuppdrag behöver förhålla sig till dessa frågor.

"Med tanke på att allt fler konsumenter idag väljer bort mjölk mot andra alternativ, så såg vi på MatLust ett behov av att göra en genomlysning av tillgänglig forskning som belyser alla aspekter i hela kedjan vad gäller miljö- och klimatbelastning samt hälsa av dessa livsmedel. Det känns jättebra att rapporten nu är klar för lansering, då den kan svara på angelägna frågor som berör många led", säger Sara Jervfors, projektchef MatLust.


Presskontakter

Klara Guthe Peterson

Kommunikation & Sociala Medier

klara.guthe-peterson@sodertalje.se

   0708101180

Ida de Oquiñena

Kommunikation & Sociala Medier (föräldraledig)

ida.de-oquinena@sodertalje.se

08-52306442

   0720831161

Daniel Dworetsky

Kommunikation & Företagsutveckling

daniel.dworetsky@sodertalje.se

08-5230 4805

   076-648 22 36