Kortare transporter och ingen import av avfall. Det är resultatet av det samarbetsavtal som undertecknades av parterna i förra veckan.

KSRR:s förbundschef Jan Jan Fors, verksamhetsutvecklare Magnus Ivansson, Håkan Dahlgen, VD Nybro Energi och Niklas Lindvall, produktionschef Fotograf/Källa: Ulrika Bergström, KSRR

KSRR kommer därmed leverera 30 000 ton avfall per år till Nybro Energi, vilket är halva den totala volymen som förbränns i Nybros kraftvärmeverk.

Tack vare det nya samarbetsavtalet säkerställer KSRR att vi med säkerhet vet att vi har avsättning för samma mängd avfall.

För Nybro Energis del betyder avtalet samtidigt att de inte behöver importera avfall för att producera el och värme i Nybro.

En av de största fördelarna med samarbetet är att transportsträckorna minskar betydligt.
- Istället för att köra till Blekinge med askan får vi mindre miljöpåverkan genom att endast köra 15 kilometer till Moskogen. Dessutom säkrar vi tillgången av bränsle för kraftvärmeproduktionen på ett stabilt sätt, säger Håkan Dahlgren, VD vid Nybro Energi.

Avtalet innebär också att KSRR på årsbasis ska ta hand om 5 000 ton aska från kraftvärmeverket, samt att de tillhandahåller ett mellanlager på 4 000 ton avfall i händelse av driftsstopp.

Magnus Ivansson, affärsutvecklare på KSRR, håller med lyfter också de mer långsiktiga fördelarna att samarbeta med Nybro Energi.

- Miljövinsterna till följd av kortare transporter är nog så värdefulla även för KSRR. Det stora i detta är också att vi samarbetar lokalt, det gagnar alla. konstaterar Magnus Ivansson.

Avtalet löper över fem år och gäller från 1 januari 2019.

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77