Precisionsmedicin som botar cancer, banbrytande transplantationer och studier över hur covid-19-patienter bäst vårdas och rehabiliteras. För att säkra framtida forskningsresultat i framkant fortsätter Sahlgrenska Universitetssjukhuset höja lönetrappan för forskande kliniker, så att en kliniker som fortsätter forska nu som mest kan få ett påslag på 19 000 kronor i månaden.

En stark forskningskultur lockar medarbetare att arbeta och stanna kvar på sjukhuset. Fotograf/Källa: Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Förutsättningar till docentur, överprofessioner och löneökningar för forskningsmeriterade är några av sjukhusets sätt att få fler att välja en akademisk bana.

– En stark forskningskultur lockar medarbetare att arbeta och stanna kvar på sjukhuset, säger Caterina Finizia, FoUUI-direktör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Att få vara med och skapa värde för patienten väger tungt för alla som arbetar kliniskt.

Sjuksköterska, psykolog, logoped eller läkare – grundprofessionen spelar ingen roll när Sahlgrenska Universitetssjukhuset för ett par år sedan som enda sjukhus i Sverige valde att ge akademiskt välmeriterade medarbetare nya titlar, och därmed mer i lönekuvertet. Nu höjs lönepåslaget ytterligare, från 4 000 kronor till 4 500 kronor i månaden för en disputerad kliniker.

Oavsett titel är fokus på den translationella forskningen, det vill säga forskning där resultaten snabbt kan omsättas till rutinsjukvård, och direkt komma patienter till nytta.

Precisionsmedicin är ett exempel. Det kan kortfattat beskrivas som kombinationen av mer detaljrika kartläggningar av olika sjukdomar och de mer skräddarsydda behandlingar det öppnar för.

– Förr fick till exempel de flesta cancerpatienter samma behandling. I dag, med nya tekniker och sätt att karakterisera en cancer, kan vi upptäcka flera olika förändringar, som gör att vi kan välja den mest effektiva behandlingen för varje patient, säger Lars Palmqvist, professor och överläkare på klinisk kemi som forskar på akut myeloisk leukemi.

Den inslagna banan, med nya titlar och lönepåslag, har visat sig vara ett framgångskoncept. Undersökningar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att nio av tio medarbetare som disputerar vill stanna kvar och arbeta kliniskt, nu när det finns möjlighet att få lägga ”över” och ”universitetssjukhusöver” till sin titel och få högre lön. Samtidigt uppger sju av tio ST-läkare på sjukhuset att de vill ägna sig åt forskning framöver.

– Den sjukvård vi har idag beror på den forskning som medarbetarna tidigare genomfört och implementerat i vården så att den blivit tillgänglig för våra patienter, säger Caterina Finizia som själv är professor i öron-näsa-halssjukdomar.

Överfysioterapeut, universitetssjukhusöversjukgymnast eller överbiomedicinsk analytiker är några exempel på de titlar som professionerna kan titulera sig. Tjänstetitlarna har funnits sedan 2017 och finansieras av sjukhuset och de som har dem är sjukhusets medarbetare med akademisk kompetens.

 

Fakta: Akademiska tjänster

Lönen höjs med 4 500 kronor för medarbetare som disputerar och 7 500 för de som blir docenter. Den som blir utnämnd till överprofession, som överläkare eller överbarnmorska, får ett lönepåslag med 5 000 kronor. Med prefixet ”universitetssjukhusöver-” tillkommer ytterligare 2 000 kronor.

FoUUI står för forskning, utveckling, utbildning och innovation. FoUUI driver utveckling av hälso- och sjukvården framåt för och med våra patienter och gör sjukvården till en attraktiv arbetsgivare.

 

Aktuell klinisk forskning på SU, i urval

60 studier om covid-19 på Sahlgrenska Universitetssjukhuset | Sahlgrenskaliv

Stor studie undersöker om förlossningar kan sättas igång hemma - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pressmachine.se)

Sahlgrenska först i Norden med att utföra en dubbel handtransplantation - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pressmachine.se)

Ny behandling för datorspelsberoende forskas fram på Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Sahlgrenska Universitetssjukhuset (pressmachine.se)


Sveriges största sjukhus

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är Sveriges största sjukhus och ett av de större universitetssjukhusen i Europa. På Sahlgrenska Universitetssjukhuset finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Med Sahlgrenska Universitetssjukhuset har västsvenskarna nära till avancerad sjukvård som även efterfrågas nationellt och internationellt.

Landets bästa kliniska forskning

Sahlgrenska Universitetssjukhuset driver ledande forskning, utveckling och utbildning, mitt i en internationell och attraktiv lifescience-miljö. Sveriges yngre läkare rankar AT-tjänstgöringen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som den bästa bland landets universitetssjukhus. Sahlgrenska Universitetssjukhuset är samtidigt bäst i landet på klinisk forskning, enligt Vetenskapsrådets senaste utvärdering.


Presskontakter

Sahlgrenska Universitetssjukhusets presstjänst

massmedia.su@vgregion.se

031-342 96 00

Anders Goliger

Kommunikationsdirektör

anders.goliger@vgregion.se

031-342 10 00