På fredag 22 oktober klockan 10-11:30 sänder Medlingsinstitutet sin årliga webbkonferens om samhällsekonomiska förutsättningar för lönebildningen på sin Youtube-kanal.

Vice riksbankschefen Henry Ohlsson medverkar liksom Konjunkturinstitutet och Industrins ekonomiska råd som presenterar rapporter de släppt tidigare i veckan. Medlingsinstitutet presenterar en ny jämförelse av hur pandemin påverkat ekonomin i 12 europeiska länder och hur arbetsmarknadens parter i dessa länder medverkat i krishanteringen. Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo kommenterar inslagen.

Ingen anmälan krävs för att få tillgång till webbinariet.

Länk till sändningen


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50