I morgon, tisdag den 22 juni, publiceras Medlingsinstitutets årliga rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män.

Rapporten publiceras på Medlingsinstitutets webbplats klockan 9:30 då också ett pressmeddelande skickas ut.

Klockan 10:00 läggs en presentation upp i Medlingsinstitutets Youtubekanal. Länk till Youtubepresentationen

Intervjupersoner finns tillgängliga på telefon från klockan 9:30.


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50