På begäran av parterna har Medlingsinstitutet i dag beslutat om medling i tvisterna om nya kollektivavtal mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och de fackliga organisationer som företräder tjänstemännen och akademikerna inom Svenska kyrkan.

Fackförbunden är Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Vision.

 

Till medlare utses Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg, som även medlar i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Om medlarna:

Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. 

Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund. 

 

Om Medlingsinstitutet:

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att medla i arbetsmarknadstvister i förbundsförhandlingar om kollektivavtal samt i lokala tvister då fackförbund kräver kollektivavtal med enskilda arbetsgivare. Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50