Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med Garda Alarm i Halmstad och varslar om strejk. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Företaget arbetar med hemlarm.

Stridsåtgärderna träder i kraft måndagen den 14 juni 2021 om ingen överenskommelse nås innan dess.


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister, en väl fungerande lönebildning och lönestatistik.


 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50