Svenska Elektrikerförbundet kräver kollektivavtal med N.O Allservice i Arlandastad och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Kurt Eriksson handlägger ärendet.

Företaget bedriver bland annat verksamhet inom försäljning, installation och reparation av vitvaror.

 

Stridsåtgärderna träder i kraft den 17 mars 2022 om ingen överenskommelse nås innan dess.


Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som ansvarar för medling i arbetstvister och den officiella lönestatistiken samt verkar för en väl fungerande lönebildning.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50