Handelsanställdas förbund kräver kollektivavtal med Reservdelar i Borås AB och varslar om strejk och blockad. Medlingsinstitutets faste medlare Karl Glimnell handlägger ärendet.

Företaget bedriver försäljning av bildelar.

 

Stridsåtgärderna träder i kraft den 16 maj 2022 om ingen överenskommelse nås innan dess.

 

Om medlaren:

Karl Glimnell är tidigare rådman och en av Medlingsinstitutets fasta medlare med ansvar för Hallands, Västra Götalands, Värmlands och Örebro län.

Om Medlingsinstitutet:

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att medla i arbetsmarknadstvister i förbundsförhandlingar om kollektivavtal samt i lokala tvister då fackförbund kräver kollektivavtal med enskilda arbetsgivare. Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50