Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendet där Unionen varslat om strejk
mot företaget Focus CRS i Fränsta i Ånge kommun. Unionen kräver kollektivavtal med företaget. Konflikten bryter ut torsdagen den 21 mars om inte en lösning nåtts innan dess.

Mer information

Bosse Andersson tel 08-545 292 43

Informationsansvarig, Medlingsinstitutet

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50