Medlingsinstitutets fasta medlare Eva-Helena Kling handlägger ärendena där Teaterförbundet varslat om strejk och blockad dels mot företaget Dubberman och dels mot SDI Media Sweden AB.

Teaterförbundet kräver kollektivavtal med företagen. Konflikterna bryter ut den 23 april om inte en lösning nåtts innan dess.

Presskontakt

Bosse Andersso

Medlingsinstitutet, 08-545 292 43

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50