Medlingsinstitutet har i dag utsett Olle Hammarström, Bengt Huldt och Leif Ohlson att medla i tvisten mellan Elektriska Installatörsorganisationen (EIO) och Svenska Elektrikerförbundet (SEF) i tvisten om parternas inkasseringsavtal.

SEF har varslat om strejk från den 1 april.

För information kontakta

Bosse Andersson

08-545 292 43


Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50