Medlingsinstitutet har i dag utsett medlare i tre tvister om nya kollektivavtal i transportsektorn mellan Svenska Transportarbetareförbundet å den ena sidan och Biltrafikens Arbetsgivareförbund respektive Almega Tjänsteförbunden/Säkerhetsföretagen å den andra sidan.


I tvisten mellan Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund om nytt Transportavtal utses Karl Olof Stenqvist och Anders Tiderman att medla.

 

I tvisten mellan Transport och Biltrafikens Arbetsgivareförbund om nytt Miljöarbetareavtal utses Bengt KÅ Johansson och Anders Sandgren att medla.

 

I tvisten mellan Transport och Almega Tjänsteförbunden/Säkerhetsföretagen om nytt Säkerhetssavtal utses Leif Ohlsson och Gunilla Runnquist att medla.

 

Transport har varslat om konflikt i alla de tre tvisterna och om inga uppgörelser träffas innan dess bryter konflikterna ut den 24 april.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50