Medlingsinstitutet har i dag utsett Jan Sjölin, Claes Stråth och Cecilia Fahlberg Pihlgren att medla i tvisten mellan Svensk Pilotförening och Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (SAS)/Svenska Flygbranschen om ett nytt kollektivavtal.

SAS bedriver verksamhet i Sverige, Norge och Danmark och har kollektivavtal med fackliga pilotföreningar i alla tre länder. I alla tre länder har förhandlingarna om nya kollektivavtal strandat. De fackliga pilotföreningarna samverkar med varandra i förhandlingarna om nya kollektivavtal i respektive land (inom "SAS Pilot Group", förkortat "SPG"). Tvistefrågorna är i väsentliga avseenden desamma i alla tre länder och en lösning av tvisten i ett land är därmed av central betydelse för lösningar av tvisterna i de andra länderna.

Om medlarna:

Jan Sjölin är tidigare avtalssekreterare i fackförbundet Kommunal.

Claes Stråth är tidigare generaldirektör för Medlingsinstitutet.

Cecilia Fahlberg Pihlgren är tidigare ordförande i fackförbundet Unionen.

Om Medlingsinstitutet:

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att medla i arbetsmarknadstvister i förbundsförhandlingar om kollektivavtal samt i lokala tvister då fackförbund kräver kollektivavtal med enskilda arbetsgivare. Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50