Medlingsinstitutet har i dag utsett Inger Örtendahl och Anders Forsberg att medla i tvisten mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska Målareförbundet om nytt kollektivavtal.

Svenska Målareförbundet har varslat om stridsåtgärder mot företag som är medlemmar i Målaremästarnas riksförening. Stridsåtgärderna träder i kraft 17 april 2013 klockan 14.00. Stridsåtgärderna omfattar cirka 100 av förbundets medlemmar och berör 17 företag på cirka 20 arbetsplatser.

Målaremästarnas Riksförening har varslat om en så kallad spegellockout.

 

Presskontakt
Bosse Andersson

Medlingsinstitutet 08-545 292 43

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50