Medlingsinstitutet har i dag utsett Hans Svensson och Leif Ohlson att medla mellan Kommunala Företagens Samorganisation, KFS, och Lärarnas Samverkansråd i förhandlingarna om ett nytt avtal.

Kollektivavtalet mellan Lärarnas Samverkansråd och KFS löpte ut den 31 mars 2012. Förhandlingar har pågått mellan parterna för att få till stånd ett nytt avtal sedan i februari.

Något varsel om stridsåtgärder är inte lagt.

Avtalet omfattar cirka 1 500 lärare vid 48 friskolor och internat.

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50