Presskontakt

Medlingsinstitutet har i dag utsett Bengt KÅ Johansson, Malte Eriksson och Leif Ohlson att medla i tvisten mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet om ett nytt Byggavtal.

Svenska Byggnadsarbetareförbundet har varslat om strejk från och med den 12 mars. Strejken utvidgas om inen lösning nås den 19 mars och omfattar om den bryter ut totalt cirka 3 200 byggnadsarbetare.


Presskontakt

Bosse Andersson

Medlingsinstitutet

08-545 292 43


Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50