Medlingsinstitutet har i dag utsett Robert Schön, Ronny Wenngren och Anders Norberg att medla i arbetstvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i förhandlingar om nytt kollektivavtal.

Kommunal har varslat om stridsåtgärder i form av blockad mot övertids- och mertidsarbete samt mot nyanställning och inhyrning på avtalsområdet fr.o.m. den 22 april och strejk vid utvalda arbetsplatser fr.o.m. den 27 april om ingen överenskommelse nås innan dess.

Om medlarna:

Robert Schön har tidigare varit bland annat vice vd för Industriarbetsgivarna.

Ronny Wenngren har tidigare varit bland annat förhandlingschef för Svenska Elektrikerförbundet. 

Anders Norberg har tidigare varit bland annat vice vd för Transportföretagen och förhandlingschef för Biltrafikens arbetsgivareförbund. 

Om Medlingsinstitutet:

Medlingsinstitutet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet med uppgift att medla i arbetsmarknadstvister i förbundsförhandlingar om kollektivavtal samt i lokala tvister då fackförbund kräver kollektivavtal med enskilda arbetsgivare. Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50