Medlingsinstitutet har i dag utsett Gunnar Samuelsson och Malte Eriksson att medla mellan Seko och Almega Tjänsteföretagen i tvisten om ett nytt kollektivavtal för skärgårdstrafik.

Seko har varslat om övertidsblockad, mertidsblockad, nyanställningsblockad och förbud mot inhyrning vid samtliga företag och om blockad av samtliga arbetsuppgifter inom avtalsområdet på ett antal fartyg från den 22 oktober. Dessutom varslar Seko om total arbetsnedläggelse vid Styrsö Skärgårdstrafik från den 27 oktober.

Presskontakt

Bosse Andersson, tel 08-545 292 43

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50