Medelvårdtiden för patienter med covid-19 på Södra Älvsborgs sjukhus har under det senaste halvåret minskat från tio till sex dagar.

- Vi ser att det här beror på den ökande vaccinationstäckning som finns för covid-19 vilket ger ett mildare sjukdomsförlopp, säger Rolf Jungnelius, överläkare och verksamhetschef hud, infektion, vårdhygien och ögon.

Även antalet vårdtillfällen har minskat under samma tidsperiod och färre patienter har vårdats på IVA.

Åldersfördelning hos covidpatienterna på SÄS är i stort densamma under hela pandemiperioden.

SÄS har fram till 6 december 2021 vårdat 1 572 patienter, 913 män och 659 kvinnor, med huvuddiagnos covid-19. 239 av covidpatienterna har fått vård på IVA.


Kontaktperson:

Anders Lundqvist, överläkare, infektionsenheten, 0706 69 36 75


Kort fakta om SÄS
Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, är ett av tre stora länssjukhus i Västra Götalandsregionen. Sjukhuset erbjuder akutsjukvård och specialistsjukvård med specialiserad kompetens inom både öppen- och slutenvård. SÄS är också ett forsknings- utbildnings- och innovationssjukhus som ständigt arbetar med utveckling. Upptagningsområdet är Sjuhärad med 300 000 invånare. SÄS har 3700 anställda som gör skillnad för invånarna.  

Presskontakter

Presstjänst Södra Älvsborgs Sjukhus

Måndag-söndag, kl. 08.30-23.00. Läs mer på vår webbplats. http://www.vgregion.se/sas/press

info.sas@vgregion.se

033-616 24 44