I årets utgåva av Matrikeln för Svenska kyrkan belyser Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria, prästmatrikelns historia och bakgrund från tidigt 1800-tal till idag. Jubileumsutgåvan innehåller även heraldikern Bengt Olof Käldes alla stiftsvapen i färg.

Matrikeln för Svenska kyrkan 2022

Matrikeln för Svenska kyrkan har gjort sig känd som uppslagsboken för dig som vill veta var präster och diakoner tjänstgör men den innehåller så mycket mer än det.

Matrikel för Svenska kyrkan 2022 presenterar hela Svenska kyrkans organisation med dess stift och församlingar samt får du en kort historik över alla stift och dess biskopar. Här hittar du ledamöterna i domkapitel och stiftsstyrelser.

I boken presenteras även det nyvalda kyrkomötet 2022 med alla dess ledamöter och du får en överblick över de viktigaste kyrkomötesbesluten under föregående år genom Gunnar Edqvists summering.

Matrikeln innehåller även kyrkostatistik samt en förteckning över årets indelningsändringar och upphörda församlingar och andra namnändringar.

Diakoni- och utbildningsinstitutioner, förbund, förvaltningar samt andra kyrkliga organisationer och sammanslutningar finns också med. Dessutom finns utlandskyrkan presenterad och i viss mån Kyrkokansliet. I slutet av Matrikeln för Svenska kyrkan hittar du en karta över utlandskyrkorna.

 

 

Ett fortsatt arbete med nya utgåvor är (…) ”en betydelsefull kulturinsats till gagn för Svenska kyrkan och samhället” också i framtiden.

                   Ur förordet av Oloph Bexell, professor emeritus i kyrkohistoria

 

 

Produktinformation

Titel: Matrikel för Svenska kyrkan 2022

Projektledare: Åsa Mattsvåg

Förlag: Verbum AB

ISBN: 978-91-526-3904-7

Pris: 861 kr

Utgivning: 27 maj 2022

Verbum skapar, distribuerar och marknadsför produkter och tjänster i tryckta och digitala kanaler mot den kyrkliga marknaden. Genom gediget kunnande om församlingarnas behov levererar vi relevant och värdeskapande innehåll. Vår målsättning är att hjälpa församlingarna att stärka sina verksamheter och nå sina mål.


Presskontakter

Åsa Svedin

Marknads- och säljansvarig

asa.svedin@verbum.se

   070 193 82 28