DHR kommer på den internationella funktionshinderdagen lördagen den 3 december tillsammans med den övriga funktionshinderrörelsen att delta i den största manifestationen någonsin för personlig assistans och övriga LSS-insatser.

Personlig assistans finns för att vi ska kunna leva våra liv som andra. Men ekonomiska argument har tagit stor plats i assistansdebatten. Alltför sällan talas det om att personlig assistans gör det möjligt för människor att vara aktiva medborgare. Inte heller att det är en förutsättning för att arbeta, studera, konsumera, bilda familj, vara aktiv i politiken och i föreningar, ha ett fritidsliv och att leva ett socialt liv.

På lördag kl. 13 manifesterar vi på 22 platser i Sverige. Från Gällivare i norr till Malmö i söder samlas vi under parollen "Assistans är frihet! Rädda LSS!" för att visa regeringen och ansvarig minister Åsa Regnér att vi inte längre accepterar den nedmontering av LSS och assistansreformen som pågår.

Det är RBU (Rörelsehindrade barn och ungdomar) som är initiativtagare till den landsomfattande manifestationen. I Stockholm hålls manifestationen på Norra Bantorget och DHR:s förbundsordförande Rasmus Isaksson är en av talarna.

Manifestationen tar sin utgångspunkt i tre krav:

  • Nödstopp för indragna assistansbeslut! Inga fler indragna assistansbeslut innan konsekvenserna av Försäkringskassans förändrade behovsbedömningar har analyserats.
  • Stärk LSS men inte på bekostnad av personlig assistans! Vi vägrar låta olika insatser och grupper ställas mot varandra. LSS behöver utvecklas och förbättras men vi accepterar inte att det ska ske genom nedskärningar i personlig assistans. Ta bort besparingsdirektiven ur utredningen.
  • Sluta förtala assistansreformen! Talet om fusk är förödande för alla som berörs av personlig assistans och övriga LSS i sin vardag. Politiker och myndighetsföreträdare måste hålla sig till bekräftade fakta och inte prata om fusk med hänvisning till uppskattade mörkertal.

  • – Vi måste stå upp för LSS, vår tids största frihetsreform för personer med funktionsnedsättning. Vår rätt till full delaktighet och frihet i samhället, på samma villkor som andra, är en fråga om mänskliga rättigheter, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande i DHR.

    Tid och plats för samtliga manifestationer, se http://dhr.se/blog/nyheter/nu-tar-vi-strid-for-assistansen-och-ovriga-lss-insatser-pa-gator-och-torg


Presskontakter

Åsa Strahlemo

Förbundsordförande, DHR

asa.strahlemo@dhr.se

070-50 88 029

Catharina Bergsten

Pressekreterare

catharina.bergsten@dhr.se

070 - 194 32 38