7 av 10 har låga eller inga inkomster ett år efter avslagsbeslutet, 4 av 10 behöver vända sig till socialtjänsten för sin försörjning, och det är vanligare att ha skulder jämfört med andra unga. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) som har följt 3000 unga personer efter de fått avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning.

ISF har undersökt hur många i gruppen 20–24 år som kommer i arbete eller börjar studera, hur många som är i behov av bidrag från social­tjänsten och hur många som har skulder hos Kronofogdemyndigheten.

Unga som ansöker om aktivitetsersättning har vanligtvis funktionsnedsättningar eller sjukdomar som påverkar den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. De som får avslag är en sårbar grupp där många saknar försörjning. 7 av 10 har låga eller inga inkomster året efter avslagsbeslutet, och få studerar. Undersökningen tyder på att det är en situation som för många kvarstår i flera år. Hälften har inte gått ut gymnasiet när de får avslagsbeslutet, vilket försvårar deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.

  • Det behövs verkningsfulla insatser för att fler unga med funktionsnedsättning ska gå ut gymnasiet och för att fler ska komma i arbete, säger Lisa Widén, projektledare på ISF.

Många av de som får avslag är inskrivna på Arbetsförmedlingen när de får beslutet och fler skriver in sig över tid. Men det är inte alla som vänder sig dit.

  • Unga som saknar arbete behöver vända sig till Arbetsförmedlingen så snart som möjligt för att kunna ta del av insatser som kortar tiden i arbetslöshet, säger Lisa Widén.

4 av 10 i gruppen behöver vända sig till socialtjänsten för sin försörjning och det är vanligare att de har nytillkomna skulder hos Kronofogdemyndigheten än bland andra unga. Många av dessa unga startar alltså sitt vuxenliv i en ekonomiskt utsatt situation.

Rapportens titel: Avslag på ansökan om aktivitetsersättning – en analys av hur det går för unga som får avslag på sin ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga, ISF Rapport 2021:2

Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga kan lämnas till en försäkrad person vars arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan. Ersättningen lämnas alltid för en viss tid, men inte för längre tid än tre år i taget. För att den försäkrade personen ska ha rätt till ersättningen krävs även att nedsättningen av arbetsförmågan kan antas bestå under minst ett år. Arbetsförmågan ska bedömas i förhållande till alla arbeten på arbetsmarknaden, både i förhållande till ”vanliga” arbeten och sådana arbeten som särskilt har anpassats för personer med funktionsnedsättning. Försäkringskassan kan betala ut aktivitetsersättning tidigast från och med juli det år en försäkrad person fyller 19 år, och som längst till och med månaden innan personen fyller 30 år.

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Lisa Widén, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 81.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör, telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.inspsf.se.

Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00