Ekomatsligan 2021 firades digitalt med diplomutdelning och applåder. Bland vinnarna fanns Lunds kommun, Malmö stad, Tyresö kommun och Region Jönköping.

Årets vinnare i Ekomatsligan blev Lunds kommun som tog emot Ekomatsligans enda gulddiplom. Lund noterade 75 % ekologiska inköp. Örebro som ökat med 4 procentenheter under året tog 2:a platsen från Malmö som minskat sina ekologiska inköp med 1 procentenhet och fick därmed nöja sig med en tredjeplats. Trosa och Södertälje på delad 4:e plats, även de med inköp över 60 %.

Region Jönköping tog hem årets Regionsligan med 58 % ekologiska inköp. Ingen region har ännu klarat 60 %. Region Uppsala vann förra årets liga med 57 % men fick lämna topplaceringen till Jönköping detta år.

Malmö stad vann Klimatekoligan 2021. Låga andelar CO2e i kombination med höga ekoinköp gav vinst. Klimatekopriset är instiftat av Matilda FoodTech, med syfta att öka de klimatsmarta inköpen i landets offentliga måltidsverksamheter.

- En viktig framgångsfaktor för Malmö har varit att laga riktigt god växtbaserad mat. För det krävs kunskap och inspiration hos alla duktiga kockar i våra verksamheter, säger en glad Gunilla Andersson, projektledare på miljöförvaltningen i Malmö stad.

Årets Svekomatspris gick till Lunds kommun. Priset är instiftat av Ekologiska Lantbrukarna och går till den med högst andel svekologiska livsmedelsinköp. Lund hade 51 % svekologiska inköp 2020. Även Årets Spjutspets gick till Lund.

Årets Raket blev Tyresö kommun som ökat sina ekoinköp med 44 % under 2020, från 30 % till 43.

KRAVs pris "Årets Ekologiska Förebild 2021" gick också till Tyresö kommun.

- Det är rolig att se hur Tyresö kommun medvetet flyttar fram sin position avseende inköp av KRAV-märkt och ekologiskt. Med sin KRAV-certifiering till hjälp informerar man matgästerna om fördelarna med ekologisk mat och ställer även tydliga krav på sina leverantörer, säger Staffan Carlberg, marknads- och regelutvecklare på KRAV.

Den ekologiska inköpsandelen summerades till 38 % av de totala livsmedelsinköpen i offentlig sektor 2020. Det är en minskning med 1 %. Kommuner som klarat 60 % ekologiskt har minskat under året. 2019 var det 7 kommuner som klarade 60 % ekologiskt, 2020 var det 5. Flera av toppkommunerna har minskat sina inköp och tappat i placering under året. Ekoinköpen är nu mer jämt fördelade över hela landet. På Ekokartan kan man se att från och med år 2020 är alla län gul- eller grönmarkerade vilket innebär att de i genomsnitt nått minst 20 % ekologiska inköp i de offentliga verksamheterna.

Årets digitala Ekomatsliga var välbesökt. Över 100 deltagare från 40 kommuner, regioner och statliga verksamheter medverkade, liksom Ekomatcentrums företagsvänner. Härliga Richard Tellströms presentation med titeln "Vi äter våra relationer och värderingar" gav nog många en tankeställare och en lite annorlunda synvinkel på den offentliga måltidsverksamheten.

Alla rankinglistor och resultat för den offentliga måltidsverksamheten i Sverige finns i bifogade Marknadsrapport för 2021.


Presskontakter

Eva Fröman

Ordförande

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Verksamhetsledare

mimi@ekomatcentrum.se

   076-277 00 30