Tandhälsoförbundet (Tf) anser att alla som vill bör få byta ut sina amalgamfyllningar gratis. Omkring 15 000 kg amalgam är i dag lagrat i folks tänder. Det innebär stora hälso- och miljörisker. Ändå är inget parti berett att ge möjlighet till gratis amalgamsanering.

Fotograf/Källa: Christer Malmström

Äldre människor har särskilt mycket amalgam och kvicksilver i sina tänder. Det kan handla om upp mot 10 gram kvicksilver om man är äldre än 65 år och har några kronor av kvicksilver plus stora lagningar i kindtänderna. 

Höga halter av kvicksilverånga friges vid tuggning, tandgnissling och om man frekvent dricker heta drycker. Kvicksilverångan går via inandningsluften till lungorna där cirkla 80 procent tas upp till blodet. Vissa individer har nedsatt förmåga att avgifta kroppen och då ackumuleras kvicksilver i olika organ. 

Symtom på kvicksilverförgiftning
Kvicksilver i hjärnan kan leda till neurologiska besvär som extrem trötthet, ångest och oro. Symtom från andra organ kan vara värk, dimmsyn eller kikarseende, mag- och tarmproblem med mera. 

En ny studie från Norge visar att det är samhällsekonomiskt lönsamt att byta ut fyllningar på personer som misstänker att dessa orsakar deras besvär. Ingen hänsyn till minskade miljöutsläpp har tagits.

Tf anser att alla bör få ta bort sina giftiga amalgamfyllningar gratis då det ger både hälso- och miljövinster. Att 15 ton eller 15 000 kg kvicksilver finns lagrat i folks tänder är inte sunt. Från detta lager sker ständiga och ofta diffusa utsläpp som påverkar människors hälsa och miljön. 

Är tänderna en bra lagringsplats för kvicksilver?
Ingen debatt förs om hur de tusentals kilo kvicksilver som lagras i folks tänder ska omhändertas. Svenska myndigheter och politiker har länge blundat för detta problem.

Av den frågeenkät Tf skickat till samtliga partier i riksdagen framgår att inget parti är berett att öppna för gratis amalgamsanering, trots att det under en femårsperiod kanske skulle minska kvicksilverlagret i folks tänder från 15 000 till 5 000 kg.

Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna säger samtliga tydligt nej till förslag om gratis utbyte av amalgamfyllningar. Övriga partier har inte tagit ställning. 

Partierna blundar alltså helt för hälso- och miljökonsekvenserna av att omkring 40 procent av befolkningen har 15 000 kg kvicksilver lagrat i sina tänder. Att stimulera säker borttagning av detta på landets tandläkarkliniker skulle skapa stora hälso- och miljövinster. Det är dags för våra politiker att tänka om och tänka rätt.


Om oss

Tandhälsoförbundet (Tf) är medlem i Funktionsrätt Sverige och arbetar för en mer jämlik och hälsosammare tandvård. Medlemmarna har besvär av dentala material, rotfyllningar, tandlöshet eller andra problem som har sitt ursprung i tänderna. Många har svåra funktionshinder. 

Presskontakter

Ann-Marie Lidmark

Förbundsordförande

lidmark@tf.nu

08 428 92 42

070 7427957