Löneväxling är en möjlighet för höginkomsttagare att höja sina tjänstepensioner. Mellan 110 000 och 150 000 anställda med inkomster över intjänandetaket för allmän pension löneväxlar till tjänstepension varje månad. Den bedömningen gör Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i en rapport som publiceras i dag.

Löneväxling till tjänstepension innebär att en anställd kommer överens med arbetsgivaren om att byta en del av sin bruttolön mot extra avsättningar till sin tjänstepension. Löneväxlingen kan innebära vissa skattemässiga fördelar för personer med inkomster över intjänandetaket för allmän pension, drygt 47 700 kr i månaden, men anses inte lämplig för personer med lägre inkomster. Totalt är det ungefär 850 000 anställda som har inkomster över intjänandetaket.

– I denna grupp bedömer vi att 13–17 procent löneväxlar varje månad. Det motsvarar mellan 110 000 och 150 000 personer. Vi bedömer att deras löneväxling omfattar någonstans mellan 5 och 9 miljarder kronor årligen, säger Per Gustafson, utredare vid ISF.

De stora intervallen beskriver den osäkerhet som finns till följd av vissa brister i de dataunderlag som ISF haft tillgång till för sina bedömningar.

– Vi ser också att löneväxlingen varierar mellan olika grupper på arbetsmarknaden, säger Per Gustafson. Det beror främst på att andelen högavlönade är olika stor i olika grupper.

Fler män än kvinnor har höga inkomster, och totalt sett är det också fler män än kvinnor som löneväxlar. Däremot är det ingen tydlig skillnad i andelen män respektive kvinnor som löneväxlar bland de anställda som har inkomster över intjänandetaket för allmän pension.

Totalt sett löneväxlar också högutbildade i större utsträckning än lågutbildade, och medelålders och äldre anställda löneväxlar i större utsträckning än yngre. De flesta som löneväxlar är privatanställda tjänstemän. Bland anställda med löner över intjänandetaket är det också höga andelar regionanställda som löneväxlar.

ISF har gjort studien om löneväxling på uppdrag av regeringen. Bakgrunden till uppdraget är att det saknas tillgänglig statistik, inte bara om löneväxling utom om tjänstepensionsavsättningar över huvud taget.

– Det är anmärkningsvärt att det inte finns någon officiell statistik över intjänade tjänstepensioner, eftersom tjänstepensionerna i praktiken är en viktig del av dagens pensionssystem, säger Eva-Lo Ighe, generaldirektör vid ISF.

Rapportens titel: Löneväxling till tjänstepension – En redovisning av löneväxlingens omfattning och fördelning, ISF Rapport 2022:3

Kontakt

Frågor om rapporten besvaras av Per Gustafson, projektledare för rapporten, telefon 010-174 15 77.

Allmänna frågor besvaras av Eva-Lo Ighe, generaldirektör,
telefon 010-174 15 00.

Rapporten finns att ladda ned eller beställa via vår webb: www.isf.se.

Presskontakter

Therese Östh

Kommunikationsansvarig

therese.osth@isf.se

010-1741557

Eva-Lo Ighe

Generaldirektör

eva-lo.ighe@isf.se

010-174 15 00