De hittills uppmätta löneökningarna i näringslivet uppgår till 3,2 procent för perioden januari till november 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,3 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,7procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

– Den lägre löneökningstakten för hela ekonomin jämfört med näringslivet beror bland annat på att en relativt stor andel av de offentliganställda ännu inte fått ut löner enligt de nya avtalen, säger Bo  Enegren som är nationalekonom på Medlingsinstitutet.

– Detta innebär att löneökningstakten efter hand kommer att korrigeras upp i stat och kommun i takt med att retroaktiva löner betalas ut.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för årets 11 första månader jämfört med samma period förra året. Jämför man enbart november månad 2012 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 2,8 procent och för hela ekonomin 2,4 procent. Därmed har löneökningstakten bromsats in jämfört med i våras då den uppgick till över 3,5 procent i näringslivet.

– Det är väntat och beror på avtalens profil där tidigare avtal fick genomslag på siffrorna i början av 2012, säger Bo Enegren.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 30 januari.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Mer information

Bo Enegren

08-545 292 44


 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50