De hittills uppmätta löneökningarna till och med december 2012 uppgår i näringslivet till 3,1 procent 2012. Motsvarande ökningstal för tjänstemännen var 3,3 procent och för arbetare 3,0. För hela ekonomin uppmättes ökningen till 2,9 procent. Det visar Medlingsinstitutets bearbetning av konjunkturlönestatistiken.

De senaste månaderna har löneökningstakten korrigerats upp i offentlig sektor i takt med att löneökningar enligt de nya avtalen betalats ut. Detta gäller inte minst inom kommunerna där bland annat utbetalningen av lärarnas löner har släpat efter.

– I offentlig sektor återstår fortfarande retroaktiva utbetalningar på många avtalsområden, säger Bo Enegren, nationalekonom på Medlingsinstitutet.

– Decembersiffrorna befäster de prognoser som pekar mot en reallöneökning på drygt 2 procent för år
2012.

Siffrorna ovan bygger på ett genomsnitt för helåret 2012 jämfört med helåret 2011. Jämför man enbart december månad 2012 med samma månad året innan blir löneökningarna inom näringslivet 3,3 procent och för hela ekonomin 3,0. För arbetare inom näringslivet steg löneökningstakten påtagligt från 2,5 procent i november till 4,0 procent i december. Detta har delvis att göra med hur julhelgen inföll 2012 jämfört med 2011, vilket gjort att utbetalda storhelgstillägg fått större genomslag 2012 än 2011.

Beräkningarna baseras på den konjunkturlönestatistik som publicerades på Statistiska Centralbyråns hemsida den 1 mars.

Löneökningstakten revideras fortlöpande, bland annat på grund av utbetalning av retroaktiva löner. Statistiken blir definitiv först efter 12 månader.

Mer information

Bo Enegren

08-545 292 44

 

Presskontakter

Karin Fjell Hager

Kommunikationsansvarig

karin.fjell.hager@mi.se

08-545 292 43

   073-531 40 50