Under våren har tio skolklasser färgat lakansväv i olika nyanser med hjälp av material som just lökskal och skrot. Textilkonstnären Annika Andersson har sedan, i samarbete med Göteborgs naturhistoriska museum, formgett det färdiga materialet. Utställningen Lökskal och skrot visas på Göteborgs naturhistoriska museum från 1 juni till 31 augusti och vill väcka frågor kring hållbart färgande.

Detalj från utställningen Lökskal och skrot på Göteborgs naturhistoriska museum. Fotograf/Källa: Hugo Hallberg

De tio skolklasserna, som kommer från stora delar av landet, från Östersund till Lund, har under våren fått delta i lektioner med pedagoger på Göteborgs naturhistoriska museum. Där har de fått lära sig om hur färger uppkommer i naturen och hur man förr i tiden bland annat använde krossade skal från purpursnäckor och bladlöss för att färga textilier. I dag används främst syntetiska kemikalier vid färgning, men eleverna har även fått lära sig om hur vi i framtiden hoppas kunna färga kläder på ett mer hållbart sätt.

En experimentverkstad
Eleverna har blötlagt tygstycken tillsammans med lökskal och olika rostiga föremål för att ge tygen färg. Därefter har eleverna själva sytt ihop tyget i olika former varpå det sedan skickats till textilkonstnären Annika Andersson som satt ihop utställningen på Göteborgs naturhistoriska museum. 

– Som textilkonstnär intresserar jag mig för hållbarhetsfrågor och på vilket sätt jag kan arbeta så miljövänligt som möjligt. Jag har under flera år experimenterat med att färga textil med naturliga pigment. När jag fick frågan om att medverka i projektet kom idén väldigt snabbt och jag såg framför mig en experimentverkstad full av lökskal och skrot och resultaten av olika undersökningar, säger Annika Andersson.  

Workshop 22 juni
För de nyfikna hålls en workshop på Göteborgs naturhistoriska museum den 22 juni där besökaren, tillsammans med textilkonstnär Annika Andersson och museets pedagoger, själv kan få testa på att färga tyg.

Med utställningen hoppas Göteborgs naturhistoriska museum och Annika Andersson kunna väcka tankar om hållbarhet och miljöfrågor kopplade till textilindustrin, kring kemikalieutsläpp och hur man skulle kunna färga kläder på ett mer miljövänligt vis. Syftet med utställningen har också varit att ge skolelever möjligheten att vara med och skapa en utställning och på så sätt bli delaktiga i samhället.

Läs mer:
www.gnm.se/lokskalochskrot

Kontakt:
Ola Brusehed, pedagog på Göteborgs naturhistoriska museum
ola.brusehed@vgregion.se
073-379 20 83

Förvaltningen för kulturutveckling är en del av Västra Götalandsregionen. Vi vill att alla invånare och besökare ska ha nära till kultur, natur och kulturarv. Genom närvaro och verksamhet i hela regionen når och angår vi många.  Tillsammans med andra utvecklar, förmedlar och skapar vi kunskap och upplevelser. Med vår samlade kompetens verkar vi för ett hållbart samhälle och ett gott liv för alla i hela regionen. Läs mer på vgregion.se/kulturutveckling 

Relaterade bilder

Presskontakter

Zara Tellander

Presskommunikatör

zara.tellander@vgregion.se

   070-021 18 23