Planeringen har pågått i nästan tio år, men nu är allt klart. Västfastigheters konstprojektledare Eleonora Fors Szuba känner sig glad över att den konst som är placerad i den nya delen av Drottning Silvias barnsjukhus lever upp till de önskemål som funnits med under hela arbetet.

Maria Västlund

– I konstprojektet har vi arbetat för att placera ut konstverk som är tilltalande för de barn och ungdomar som vistas på barnsjukhuset. Dessutom ska konstverken också vara en tillgång för fastigheten och ge ett mervärde till dess gestaltning, säger Eleonora Fors Szuba.   

Konstenheten på Västfastigheter har ett kulturpolitiskt uppdrag att förse regionens fastigheter med konst, men också att sprida kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön. Att placera konst i offentliga miljöer ger fler människor tillgång till konst i sin vardag. Västra Götalandsregionen har en princip om att upp till en procent av kostnaden för nybyggnadsprojekt ska gå till konstnärlig gestaltning. 

–  Konsten betyder mycket för att skapa innehållsrika och intresseväckande miljöer som skingrar tankar och öppnar upp för fantasi och egen tolkning. Den bidrar också till ökad trivsel för både patienter och personal på våra sjukhus, säger Eleonora Fors Szuba.  

Allt blir en del av helheten

Delar av den konstnärliga gestaltningen på Drottning Silvias barnsjukhus kommer från Västra Götalandsregionens konstsamling. Andra konstverk är beställda och har skapats specifikt för platsen och sjukhuset. Barnens behov och förutsättningar har varit i fokus både för konstenheten och för de konstnärer som arbetat med den konstnärliga gestaltningen.  

– Nu när allt är på plats är det många av konstverken som jag verkligen känner tillför byggnaden något extra. Allt blir en del av helheten och jag hoppas att de som befinner sig på sjukhuset vill och kan ta sig tid att stanna upp och ta till sig konstverken.  

För att skapa extra nyfikenhet kring konsten har konstenheten tagit fram en konstpysselbok i dialog med lekterapin på Drottning Silvias barnsjukhus. Där blandas information med pyssel inspirerade av konstverken. Konstpysselboken finns tillgänglig vid informationsdisken, på avdelningarna, i lekterapin och på konstenhetens webbplats. 

 

Fakta: Konstnärlig gestaltning

Konstverk som beställts särskilt för Drottning Silvias barnsjukhus:

Äng av Astrid Krogh utgör mönster tillika insynsskydd i fasadglaset vid bassängen.

Långsnöre av Albin Karlsson är en bollbana i ljusgården.

Landskap av Jesper Nyrén består av flera delar, bland annat mönster i fasadglaset på förbindelsegången, målning på informationskuben, skulpturer inomhus och utomhus vid entrén.

Symbios – Människan och naturen av Joakim Ojanen är fyra skulpturgrupper placerade utomhus i sjukhusets närområde.

Flora, Fauna och Göta av Nacho Tatjer består av flera delar, bland annat bokstäver i ett antal skyltar, reliefer i keramik och illustrationer på avdelningarna.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Presskontakter

Tina Norin

Presskontakt

tina.norin@vgregion.se

   0722 - 057145