Nu är 82,5 procent av alla invånare i Västra Götaland från 12 år och uppåt vaccinerade med minst en dos. ”Jag är inte nöjd”, säger vaccinationssamordnaren. Alla som är 65 år och äldre uppmanas att boka in sin tredje dos så snart som möjligt.

Under vecka 45 gavs drygt 46 000 doser vaccin mot covid-19 i Västra Götaland. Hittills har 82,5 procent av alla invånare från 12 år och uppåt fått minst en dos vaccin och 76,2 procent har fått minst två doser.

– Jag är inte nöjd, fler behöver vaccinera sig. Så länge det finns personer som inte vaccinerat sig finns det en risk för att människor blir allvarligt sjuka. Vi behöver hjälpas åt. Om du känner någon som inte vaccinerat sig, prata med dem och förklara att det är viktigt för allas skull, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR. 

Snabbast framåt går just nu vaccinationerna bland de yngsta respektive de äldsta. I åldersgruppen 12 till 15 år har nu 45,9 procent fått sin första dos, en ökning med sex procentenheter sedan föregående vecka.

65 år och äldre – boka tredje dosen

När det gått minst fem månader från dos 2 kan invånare som är 65 år och äldre få en tredje dos, påfyllnadsdos, mot covid-19. VGR uppmanar denna grupp att hitta lediga tider via samlingssidan för lediga tider i Västra Götaland.

– Det finns många vaccinatörer med lediga tider. Trycket är högt på våra vårdcentraler just nu, så sök inte bara hos din egen vårdcentral. Leta bland samtliga våra vaccinatörer inom räckhåll, säger Kristine Rygge.

Över 87 000, ca 24 procent av personer från 65 år och uppåt, har hittills fått sin tredje dos vaccin i Västra Götaland. Påfyllnadsdoser ges även, i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, till personal som arbetar inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård.

Länk: Alla tider och platser för vaccination (vgregion.se)

För mer information: 

Länk: Statistik vaccination i Västra Götaland (vgregion.se) 

Länk: Vanliga frågor och svar om vaccination mot covid-19 (vgregion.se)

Länk: Statistik vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten.se) 

Länk: Testning för covid-19 rekommenderas för alla med symtom (Folkhälsomyndigheten)

 

Västra Götalandsregionen, VGR, ska bidra till ett gott liv för människorna i Västra Götaland – det är vårt övergripande uppdrag. Det gör vi inom våra områden: hälso- och sjukvård, tillväxt och utveckling, kollektivtrafik och kultur. VGR styrs av förtroendevalda politiker. De 149 ledamöterna i regionfullmäktige väljs av invånarna i de allmänna valen. VGR har ungefär 56 000 anställda som främst arbetar inom hälso- och sjukvården men vi har också verksamhet inom kultur, utbildning och kollektivtrafik.

Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99