JP Hagström med designern JP Hagström från Myra Design och industridesignstudenterna Henric Hallgren, Angelica Tegnander och Moneli Damghanian. Juryn valde ut lagets förslag till förändringar på delar av Bolagsverkets webbplats till det mest innovativa.Utmaningen i 24 h challenge var att under ett dygn arbeta fram ett innovativt och modernt förslag på ett för lagen på förhand hemligt uppdrag. Uppdragsgivaren Bolagsverket önskade få återkoppling på delar av sin webbplats för att kunna göra förbättringar.I utmaningen ingick att arbeta med den nyframtagna designmetoden Design för Alla-testet och till sin hjälp hade designlagen en testpanel bestående av personer med kognitiva funktionsnedsättningar.- Det känns oerhört roligt, vi är jätteglada över förstaplatsen. Det var en helt ny erfarenhet att jobba med Design för Alla-testet som verktyg, säger JP Hagström. Fem lag med vardera en yrkesverksam designer och tre designstudenter deltog i 24 h challenge. Syftet var att öka uppmärksamheten och kunskapen om lätthanterlig och snygg design som passar flera målgrupper, Design för Alla.- Bolagsverket har bland annat i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Det är därför viktigt att informationen på vår webbplats är lätt att förstå och enkel att hantera för så många som möjligt. Det vinnande bidraget i 24 h challenge hoppas vi kunna ta med oss i vår dagliga verksamhet , säger Eva Beckman på Bolagsverket.FaktaDesign för Alla-testet är en designmetod som arbetats fram i ett projekt som drivs av Handikappförbunden och Unicum med medel från Arvsfonden. Verktyget är en gratis applikation som finns på www.designforallatestet.se. 24 h challenge är ett samarbete mellan Handikappförbunden, Unicum Nordiskt Design för Alla Center, Design i Västernorrland, Stiftelsen Svensk Industridesign och Mittuniversitetet.För ytterligare information:Pia-Lena Krischél, projektledare HandikappförbundenTel: 08-546 404 47e-post: pia-lena.krischel@hso.se www.designforallatestet.se     Handikappförbunden är en samlande aktör som på bred bas representerar människor med funktionsnedsättning. Vi består av rikstäckande funktionshindersorganisationer med sammanlagt en halv miljon medlemmar. Våra medlemsförbund är bärare av den mest angelägna kunskapen – den egna erfarenheten. Vår uppgift är att politiskt påverka samhället så det blir tillgängligt för alla.

med designern JP Hagström från Myra Design och industridesignstudenterna Henric Hallgren, Angelica Tegnander och Moneli Damghanian. Juryn valde ut lagets förslag till förändringar på delar av Bolagsverkets webbplats till det mest innovativa.

Utmaningen i 24 h challenge var att under ett dygn arbeta fram ett innovativt och modernt förslag på ett för lagen på förhand hemligt uppdrag. Uppdragsgivaren Bolagsverket önskade få återkoppling på delar av sin webbplats för att kunna göra förbättringar.

I utmaningen ingick att arbeta med den nyframtagna designmetoden Design för Alla-testet och till sin hjälp hade designlagen en testpanel bestående av personer med kognitiva funktionsnedsättningar.

- Det känns oerhört roligt, vi är jätteglada över förstaplatsen. Det var en helt ny erfarenhet att jobba med Design för Alla-testet som verktyg, säger JP Hagström. 

Fem lag med vardera en yrkesverksam designer och tre designstudenter deltog i 24 h challenge. Syftet var att öka uppmärksamheten och kunskapen om lätthanterlig och snygg design som passar flera målgrupper, Design för Alla.

- Bolagsverket har bland annat i uppdrag att ge goda förutsättningar för näringslivet. Det är därför viktigt att informationen på vår webbplats är lätt att förstå och enkel att hantera för så många som möjligt. Det vinnande bidraget i 24 h challenge hoppas vi kunna ta med oss i vår dagliga verksamhet , säger Eva Beckman på Bolagsverket.

Fakta
Design för Alla-testet är en designmetod som arbetats fram i ett projekt som drivs av Handikappförbunden och Unicum med medel från Arvsfonden. Verktyget är en gratis applikation som finns på www.designforallatestet.se. 24 h challenge är ett samarbete mellan Handikappförbunden, Unicum Nordiskt Design för Alla Center, Design i Västernorrland, Stiftelsen Svensk Industridesign och Mittuniversitetet.

För ytterligare information:
Pia-Lena Krischél, projektledare Handikappförbunden
Tel: 08-546 404 47
e-post: pia-lena.krischel@hso.se
www.designforallatestet.se    

Presskontakter

Monica Klasén McGrath

Pressansvarig

monica.klasen.mcgrath@funktionsratt.se

   0708854265

Nicklas Mårtensson

Generalsekreterare

nicklas.martensson@funktionsratt.se

08-546 404 23