12 oktober kl 09.00 i Ronneby samlas ett tjugotal personer från olika delar av byggbranschen för ett seminarium om Energilyftet, Energimyndighetens utbildning i lågenergibyggande. Dagen avslutas med ett guidat studiebesök på en av AB Ronnebyhus nya lågenergibyggnader.

Energilyftet är en av Energimyndighetens kunskapshöjande satsningar inom lågenergibyggande, i form av en webbutbildning som riktar sig till beställare, arkitekter, ingenjörer, byggprojektledare, förvaltare och drifttekniker.

12 oktober kommer Energimyndigheten att hålla ett informationsseminarium i sal Röda rummet på Soft Center, där de tillsammans med CIT Energy Mangagement och Energikontor Sydost berättar om varför det är viktigt att höja sina kunskaper i att bygga energieffektivt och varför man ska gå Energilyftet.

”För att vi ska nå våra nya klimatmål måste hela byggbranschen prioritera att uppdatera sina kunskaper. År 2021 ska alla nya byggnader i Sverige vara lågenergibyggnader. Det är bråttom.” säger projektledare Stefan Olsson på Energikontor Sydost.

För att koppla ihop teoretiska aspekter med praktiska exempel på hur man bygger energieffektivt, kommer seminariets deltagare att göra ett studiebesök på det nybyggda trygghetsboendet Volontären, under ledning av Kristian Olsér på AB Ronnebyhus.

Datum: 12 oktober

Tid: 09.00

Plats: Sal Röda rummet, Soft Center Etapp 3, Fridhemsvägen 8, Ronneby

För mer information, kontakta

Stefan Olsson

0709-89 01 81, stefan.olsson@energikontorsydost.se 

Presskontakter

Johanna Wallin

Kommunikatör

johanna.wallin@energikontorsydost.se

   0709-21 60 56