-

Den 31 maj i år informerades Kulturens Bildningsverksamhets nytillträdda ordförande om att Folkbildningsrådet fått en visselblåsning gällande felaktigt schablonmässigt rapporterad verksamhet  i Kulturens regi. Ärendet har efter det utretts internt av oss i förbundet och externt av Folkbildningsrådet. Från förbundets sida har vi kartlagt exakt vad som blivit fel [1] och därefter kontaktat samtliga berörda regioner och kommuner. De medel som vi erhållit för den felaktigt rapporterade verksamheten betalar vi naturligtvis tillbaka. Vi har även påbörjat ett internt riskelimineringsarbete och inrättat en egen visselblåsarfunktion för att underlätta för individer och organisationer att anonymt lyfta eventuella farhågor eller faktisk kännedom om felaktigheter.

I vårt schablonärende har inga privatpersoner eller utomstående organisationer gynnats av felaktigheterna. De medel som den felaktiga hanteringen resulterat i har däremot bidragit till att förbundet fått en något förstärkt ekonomi i förhållande till vad som skulle ha varit fallet ifall denna rapportering inte ägt rum. Med anledning av det anser vi att det är viktigt att frågan utreds ytterligare och idag, den 18 oktober 2021, har vi polisanmält ärendet för att få saken prövad utifrån ett rättsligt perspektiv.
 

Kulturens förbundsstyrelse och ledning

 

[1] Den schablonmässiga rapporteringen avser Föreningsutveckling och utgör sammantaget 39 488 timmar vilket motsvarar cirka 2,2 procent av Kulturens totala folkbildningsverksamhet under perioden 2015-2019.

 

 

Kontaktperson:
Kulturens förbundsordförande
Åsa Kratz
asa.kratz@kulturens.se
070 -176 32 14

Presskontakter

Anna Glantz

Kommunikationsansvarig

anna.glantz@kulturens.se

   070-5234617