I ett samarrangemang med Tjörns- och Vara kommun presenterar Västra Götalandsregionens kulturnämnd ett Almedalsseminarium om två framgångsrika 10-åringar. Vara konserthus och Nordiska akvarellmuseet var två ”omöjliga” projekt som i år jubilerar. Akvarellmuseet på Tjörn har blivit ett centrum för akvarellkonst i hela Norden och Konserthuset i Vara har blivit en kulturell knutpunkt med brett kulturutbud med allt från jazz och opera, till hip hop och country.

Hur gick det egentligen till när dessa båda kulturinstitutioner gick från dröm till verklighet? Hur kunde kulturen förvandla ”ingenstans” till någonstans dit det i högsta grad var lockande att åka både många och långa mil?

Hör historien från de som skapade den och ta del av den rykande färska rapporten om Nordiska Akvarellmuseet, ”Framgångar vid vatten”, som skrivits av författaren Björn Gunnarsson. Efter tio års verksamhet blickar vi tillbaka på dessa två satsningar, men blickar också framåt mot nya målsättningar och utvecklingsmöjligheter.

Hur förvaltar man eldsjälar, vad kan politiken göra och finns det en hemlig formel som kan skapa kulturverksamheter på osannolika platser i andra delar av Sverige? I samverkan med Tjörns kommun och Vara kommun arrangerar Västra Götalandsregionens kulturnämnd ett seminarium i Almedalen som ska försöka svara på några av dessa frågor.

Ett rikt kulturliv i hela länet med tillgång till kultur med hög kvalité är viktigt för ett runt och levande Västra Götaland. En del i Västra Götalandsregionen arbetet med denna fråga är att stödja och driva starka och angelägna kulturinstitutioner med relevant och kvalitativ kulturverksamhet.
Men det är tillsammans med lokala engagemang och kommunala intressen som man vidgar deltagandet i kulturlivet och bygga en kulturell infrastruktur för alla invånare i länet.

Seminariet i Almedalen sker, traditionsenligt, i samarbete med Svensk Scenkonst och äger rum under deras paraply "Kultur i Almedalen". Läs mer på www.kulturialmedalen.se

Precis som förra året kommer du kunna följa vårt seminarium i Almedalen via vår Bambuser-kanal (http://bambuser.com/channel/vgrkultur) eller via vår hemsida www.vgregion.se/kultur

Medverkande är:
Gunilla Kindstrand, kommentator
Benita Nilsson, strategisk rådgivare Nordiska Akvarellmuseet
Kerstin Fondberg, konserthuschef Vara konserthus
Evike Sandor, förvaltningschef Tjörn
Jan-Erik Wallin (M), f.d kommunalråd Vara
Alex Bergström (S), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Lars Nordström (FP), andre vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Jonas Andersson, tidigare chef för Framtidens kultur
Sture Carlsson, kulturchef i Västra Götalandsregionen
Jens Lejhall, Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Datum: 2013-07-03

Tid: 13.15 - 14.45

Plats: Länsteatern, Bredgatan 10, Visby

För mer information om Västra Götalandsregionens kulturnämnd se www.vgr.se/kultur

Kontaktperson:
Lars Nordström, 2 vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd 070-920 68 39
Sture Carlsson, tf. kulturchef Västra Götalandsregionen 010-441 00 00,
Jens Lejhall, regionutvecklare, Västra Götalandsregionens kultursekretariat 070-228 76 30

Under almedalsveckan kommer Västra Götalandsregionens att lyfta fram sina övriga profilfrågor: patientmakt/patientdelaktighet, jämlik hälsa, god vård – God hälsa och Life Science – från ord till handling. För mer information om dessa seminarier se www.vgr.se/almedalenPresskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se