Kultur- och fritidsförvaltningen satsar stort på sysselsättning för ungdomar under sommaren, både med feriepraktikplatser och med annan sysselsättning.

Som Eskilstuna kommun tidigare informerat om har 1000 ungdomar tilldelats feriepraktik under sommaren 2022. Platserna har riktats till elever i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet. Av de cirka 650 platser som finns inom kommunal verksamhet finns nästan 30 procent i kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Det finns en stor bredd och variation i kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområden och det avspeglas också i arbetsuppgifterna för de 174 feriepraktikanter som förvaltningen tar emot.

Feriepraktik och annan sysselsättning i Ung Fritids verksamheter

Inom kultur- och fritidsförvaltningen är det området Ung fritid och mötesplatser som sysselsätter flest ungdomar. Förutom cirka 100 feriearbetande ungdomar finns flera andra grupper och aktiviteter som syftar till att skapa delaktighet och engagemang. Allt är samtidigt en del av Eskilstuna kommuns sommarlovssatsning med sommartorg och lovaktiviteter runt om i Eskilstuna.

 – Det här är exempel på hur vi jobbar med ungdomsdelaktighet samtidigt som det ger arbetslivserfarenhet, säger Lena Rehnholm som är områdeschef för Ung Fritid och mötesplatser. Det gör vi året runt, men under sommaren har vi extra många ungdomar som är engagerade i det här. Ungdomarna involveras i verksamheten genom att planera och arrangera sommarlovsaktiviteter eller handleda andra ungdomar i Ung Fritids verksamheter.

Feriepraktikanter på sommartorg

Under sommaren arbetar 16 feriepraktikanter på de sommartorg som Ung Fritid och mötesplatser ordnar i Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Torshälla. De hjälper till på sommartorgen dagtid och i den öppna ungdomsverksamheten kvällstid.

Unga hälsoinformatörer

Under sommaren erbjuds 45 ungdomar i åldern 15-19 år feriepraktik som hälsoinformatörer på Eskilstuna kommuns sommartorg. Ungdomarna arbetar fyra dagar i veckan och sex timmar per dagar i treveckorsperioder. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa till att sprida information om hälsofrågor. Projektet är ett led i Eskilstuna kommuns och Region Sörmlands satsning på hälsoinformatörer i olika områden.

Unga kommunutvecklare

Tio feriepraktikanter arbetar under veckorna 24-26 som kommunutvecklare med uppdrag att se över hur Eskilstuna kommun kan stimulera unga till rörelse. De unga kommunutvecklarna besöker och kartlägger olika platser med koppling till rörelse, tillsammans med handledare från Ung fritid.

UNIK

Tio feriepraktikanter arbetar under tre veckor med UNIK (Ungt Inflytande i Kommunen). UNIK handlar om att skapa möjligheter för ungdomar att tycka till om hur kommunen arbetar i frågor som rör ungdomar. Dialogmodellen UNIK samlar ungdomar som vill vara delaktiga och ha inflytande i kommunala frågor. UNIK bygger på två delar. I den ena delen svara ungdomarna på frågor via sms och korta enkätundersökningar. I den andra delen får de möta politiker och tjänstemän i workshops för att diskutera långsiktiga frågor. Årets feriepraktikanter bjuder in ungdomar till UNIK:s sms-panel samt rekryterar intresserade ungdomar till kommande idéverkstäder.

Aktivitetsvärdar

Aktivitetsvärdar är ungdomar som genomför eller hjälper andra ungdomar att genomföra aktiviteter i sitt område. Syftet är att öka ungdomsdelaktigheten och skapa motivation hos både aktivitetsvärden och den eller de ungdomar som får hjälp. Aktivitetsvärden har en fritidsledare från Ung fritid som handledare.

Ung Fritids mobila team bedriver uppsökande verksamhet med aktiviteter i olika bostadsområden. Unga aktivitetsvärdar hjälper till i verksamheten och genomför aktiviteter för andra ungdomar. Team Fritid är en del av Trygga unga, som är kommunens satsning på ökad trygghet för barn och ungdomar.

Sommargrupper

Gruppverksamhet med 40 flickor och pojkar i högstadieåldern. Grupper träffas under tre veckor i Skiftinge, Årby, Lagersberg, Fröslunda, Nyfors och Torshälla. Syftet är att skapa en meningsfull fritid och göra ungdomarna delaktiga i sin egen utveckling. Veckorna består av samarbetsövningar, ansvarstagande, informellt lärande, arbete och studiebesök.

Ungdomspott

Ungdomspott riktar sig till ungdomar 12-20 år, som vill göra genomföra aktiviteter för andra ungdomar i Eskilstuna. Potten stimulerar delaktighet och ger ungdomar möjlighet att arrangera aktiviteter i hela Eskilstuna eller i det egna bostadsområdet. Ung Fritid coachar ungdomar att söka medel, planera, genomföra och utvärdera aktiviteter.

Feriepraktikanter i kulturverksamheterna och Arenor och friluftsliv

Det kommer finnas ungdomar som: gör feriepraktik i även i de flesta andra av kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter. Arbetet leds av personal från kultur- och fritidsförvaltningen som till sin hjälp har sommarjobbande handledare.

Arenor och friluftsliv

Feriepraktikanterna har uppgifter som storstädning och fönstertvätt på idrottsanläggningar samt vara badvärdar vid Sundbyholm och Mälarbaden.

Fritidsbanken

Feriepraktikanterna finns på sommartorg och badplatser för att låna ut sport- och friluftsutrustning.

Eskilstuna stadsmuseum

Stadsmuseet har tre projekt för feriepraktikanter i sommar:

  • fotoprojektet ”Mitt Eskilstuna”: ungdomar får dokumentera sitt Eskilstuna och ge sin bild av den plats där de växer upp. Bilderna tas in i Stadsmuseets bildsamling för framtida forskare och andra som vill veta mer om livet på 2020-talet. Ett urval av bilderna kommer visas i en utställning på Nybron 1 juli-2 oktober.
  • Lagersbergs säteri: ungdomar har hand om caféet, genom att baka och hålla caféet öppet.
  • Rademachersmedjorna: några ungdomar har feriepraktik på smedjorna som är ett av Eskilstunas mest populära besöksmål under sommaren. Feriepraktikanterna kommer att ha på sig historiska kläder, hålla enklare visningar och ha hand om hantverksaktiviteter.​

Eskilstuna konstmuseer

Feriepraktikanterna inventerar den offentliga konsten samt gör filmer om olika konstverk för att tillgängliggöra delar av den offentliga konsten.

Stadsbiblioteket

Feriepraktikanerna hjälper till med aktiviteter på bibliotekstorget under sommaren. De får även prova på de arbetsuppgifter som finns på ett bibliotek.

Sommartorg på Fristadstorget och Östra torget  

20 ungdomar jobbar i treveckorsperioder med sommartorgen på Östra torget och Fristadstorget. Värdskap för torgen och städning är delar av feriepraktikanternas uppdrag.

 

För mer information, kontakta:

Lena Rehnholm, områdeschef Ung Fritid och mötesplatser, kultur- och fritidsförvaltningen, lena.rehnholm@eskilstuna.se, 070-167 22 34

Dalmar Abdi, koordinator Unga hälsoinformatörer, Ung fritid och mötesplatser, kultur- och fritidsförvaltningen, dalmar.abdi@eskilstuna.se, 072-997 68 11

Elin Karlberg, ungdomsutvecklare och handledare unga kommunutvecklare, Ung Fritid och mötesplatser, kultur- och fritidsförvaltningen, elin.karlberg11@eskilstuna.se, 070-167 21 62

Oscar Fjällström, utvecklare och handledare UNIK, Ung Fritid och mötesplatser, kultur- och fritidsförvaltningen, oscar.fjallstrom@eskilstuna.se, 070-167 21 90

Mer information finns på:

Presskontakter

Eva Norberg

Kommunikationsdirektör

eva.norberg@eskilstuna.se

016-710 16 92

   070-089 37 38