Just nu har vi stora problem att ta oss fram i snön för att tömma avfallskärlen. Extraturer kommer att köras så fort vädret och övriga omständigheter tillåter det. Låt kärlen stå framme tills de är tömda.

Fotograf/Källa: Ulrika Bergström KSRR

Vädret har skapat problem i hela KSRR:s område, men extra besvärligt har det varit längs kusten; bland annat i Påskallavik, Färjestaden och Kristdala, men det är svårt även i centralorterna.

- Vi har dubbelbemanning på alla bilar, men vissa turer kan vi helt enkelt inte köra för att vi inte kommer fram, säger Rickard Petersson, arbetsledare för KSRR:s chaufförer.

Enligt väderleksrapporterna ska ovädret lätta framåt torsdag och målet är att påbörja arbetet med extratömningarna på torsdag, om omständigheterna tillåter det då.

Av förklarliga skäl är det svårt att säga en exakt tid för hämtning, men låt kärlen stå tillgängliga mellan klockan 06.00 - 22.00, eller tills kärlet är tömt.

Kärlen måste vara framskottade och vägen mellan kärl och hämtplats (max tre meter) ska vara snöröjd, utan vallar och om det behövs, även halkbekämpat. Handtaget ska vara vänt mot vägen/hämtplatsen och sopa gärna bort snön från locket.

- Varken vi eller våra abonnenter råder över vädret och chaufförerna gör verkligen vad de kan för att inte behöva lämna kärlen otömda. Men i vissa fall går det inte ens att få loss kärlen och får man väl loss dem blir kärlen väldigt tunga när de måste dras över snön, säger Rickard Petersson.

Om kärlet är fullt, får extrasäckar i motsvarande volym som kärlet ställas ut.

Även arbetet med att tömma slambrunnarna är problematiskt. Det ligger helt nere och gäller i förstaskedet åtminstone för resten av veckan.

- Vi får köra in det längre fram. Vi kommer att kontakta berörda kunder när det kan ske, konstaterar KSRR:s förbundschef Jan Fors.

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77