Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner har påbörjat ett samarbete med KSRR om att ta fram en avsiktsförklaring för ett samgående i KSRR.

KSRR:s förbundsordförande Steve Sjögren (S) Fotograf/Källa: KSRR

För att skapa förutsättningar att erbjuda sina medborgare och kunder bästa möjliga service på avfallshantering har ett projekt drivits där nämnda kommuner tillsammans tittat på utökade samverkansformer med andra kommuner.

Vid projektets senaste styrgruppsmöte togs ett enigt beslut om att i första hand se vidare på möjligheten att samorganisera sig med KSRR.

KSRR i sin tur har länge sneglat efter nya potentiella medlemskommuner och detta ligger helt i linje med förbundsdirektionens inriktning.

- Vi har accepterat och välkomnar beslutet. Den här typen av samverkan skulle betyda mycket för både oss och dem, säger förbundsordförande Steve Sjögren (S).

Kommunerna bakom avsiktsförklaringen är Sävsjö, Vetlanda, och Uppvidinge.  Även Aneby kommun är en aktiv part, men då de utreder andra alternativ ska avsiktsförklaringen därför formuleras så att Aneby kan ansluta sig vid senare tillfälle.

- KSRR är en väl etablerad organisation med utvecklingsfokus och en uttalad viljeinriktning att bredda sitt samverkansområde. Vi ser att vi tillsammans blir starkare och att vi kan skapa viktiga synergieffekter genom att bilda en gemensam organisation, säger Niklas Jonsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge.

Inriktningsbeslutet om en avsiktsförklaring för samgående tas vid respektive kommuns kommunfullmäktige under oktober 2019. Motsvarande beslut fattas av KSRR:s förbundsdirektion.

- Målet är att en färdig avsiktsförklaring kan beslutas i december och att ett slutgiltigt ställningstagande i frågan kan fattas av respektive kommunfullmäktige senast i juni 2020. En organisatorisk förändring skulle då kunna ske den 1 januari 2021, skriver projektet i ett gemensamt pressmeddelande.

Beslutsgången för ett projekt av den här omfattningen är komplex, med många inblandade parter. Avsiktsförklaringen blir startskottet för det projekt som ska utreda hur samgåendet skulle kunna genomföras.

- Exakt vilka fördelar ett sådant här samgående skulle innebära är så klart svårt att sia om, det får utredningen visa. Däremot står det klart att om KSRR utökas, från fem till åtta eller nio kommuner, blir vi en av de största aktörerna i branschen, konstaterar Steve Sjögren.

Förbundsordförande Steve Sjögren (S) finns tillgänglig på telefon 070-865 41 00

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77