KSRR:s förbundsdirektion sade idag slutgiltigt ja till att gå vidare i processen för att, tillsammans med de tre höglandskommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge, bilda ett helt nytt kommunalförbund för avfallshantering.

KSRR:s förbundsordförande Steve Sjögren (S) Fotograf/Källa: KSRR

Därmed är det också klart att KSRR från och med årsskiftet 2020/2021 upphör som förbund och istället blir en del av det gemensamma förbundet Kretslopp Sydost.

Det nya förbundet blir Smålands största avfallsorganisation som ska serva över 185 000 invånare i åtta kommuner med kvalitativ och miljöinriktad avfallshantering.

 - Processen för ett sammangående har pågått en tid, men i och med dagens beslut är vi i skarpt läge och nu börjar arbetet med att få ihop alla bitarna, konstaterar KSRR:s förbundsordförande Steve Sjögren (S) efter fredagens direktionsmöte.

Ett gemensamt förbund, med avfallshantering som enda uppdrag, ger många fördelar. Inte minst när det kommer till utökad service till invånarna, men också ur ett perspektiv där miljönyttan står i ständig fokus.

En sammanslagning bidrar även till kommunernas strävan att utveckla det avfallsförebyggande arbetet; både i de egna verksamheterna och i samhället i stort.

- Det nya förbundet möjliggör större satsningar och investeringar, inom exempelvis digitalisering och minskad miljöpåverkan. Vi kan också säkerställa kompetens och resurser för att kunna få en väl fungerande och kostnadseffektiv bostadsnära insamling.

Enligt det beslutsunderlag som direktionen nu sagt ja till tar det nya förbundet över all verksamhet kring hushållsavfall i samtliga berörda medlemskommuner från och med 1 januari 2021.

-     Förändringen för invånarna i det nya förbundet blir inledningsvis inte så stor. Under hela det första året ska vi jobba med förberedelser för att kunna implementera samma rutiner, arbetssätt och system i hela organisationen 2022.

En helt ny logotyp för Kretslopp Sydost ska tas fram och den kommer naturligtvis att bli ett nytt inslag på exempelvis hemsidan, fakturor och informationsbrev.

-     KSRR har redan insamling i egen regi och ett av uppdragen för den nya direktionen blir att utreda hur vi framledes kan göra det på bästa sätt i alla kommuner. Likaså ska det nya förbundet ta fram en gemensam avfallsplan och nya taxeföreskrifter.

KSRR:s direktionsbeslut är det första av många beslut som ska fattas i respektive medlemskommuns kommunfullmäktige under försommaren 2020. Beslutprocessen är klar i december 2020.

FAKTA Kretslopp Sydost

  • Medlemskommuner: Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö, Torsås och Uppvidinge
  • Direktion: 19 ledamöter med representanter från samtliga kommuner
  • Huvudsäte: Moskogen, Kalmar
  • Förbundschef: Maria Schade

Frågor besvaras av nedanstående representanter

Steve Sjögren (S)
Förbundsordförande KSRR
070-865 41 00
steve.sjogren@ksrr.se

Henrik Tvarnö (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Vetlanda
073-335 90 62
henrik.tvarno@vetlanda.se

Niklas Jonsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Uppvidinge
0474-470 35, 070-543 55 60
niklas.jonsson@uppvidinge.se

Stefan Gustafsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö
0382-152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se


MÖTESDATUM för beslut i KSRR:s medlemskommuner
  Tjänsteskrivelse KSAU KS     KF   
KSRR 29 april 2020     8 maj
Kalmar 8 maj 2020 26 maj 2 juni 15 juni
Oskarshamn 8 maj 2020 5 maj 19 maj 8 juni
Nybro 8 maj 2020 13 maj 25 maj 15 juni
Mörbylånga 8 maj 2020   2 juni 15 juni
Torsås 8 maj 2020 19 maj 26 maj 8 juni

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77