Från och med måndagen den 13 augusti 2018 finns KSRR på sitt nya huvudkontor i Moskogen.

Återvinningscentralen lämnade Tegelviken redan i juni och nu flyttar även den resterande verksamheten. 

Administrationen med kundservice och hela inslamlingsorganisationen utgår från och med måndag från den nybyggda anläggningen i Moskogen.

I och med detta finns ingen verksamhet alls kvar i Tegelviken. 

Presskontakter

Madeleine Åkesson

Kommunikationsansvarig

madeleine.akesson@kretsloppsydost.se

   072-466 57 31

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77