Med start 1 september påbörjas arbetet med att bygga om de båda återvinningscentralerna i Melltorp och Mörbylånga till så kallade kombi-ÅVC:er. KSRR får därmed ytterligare två ÅVC:er som har öppet sju dagar i veckan.

Fotograf/Källa: KSRR

ÅVC:erna i Melltorp och Mörbylånga är idag öppna tre dagar i veckan med bemanning. Ombyggnationen till så kallade kombi-ÅVC:er innebär att invånarna i KSRR:s medlemskommuner, utöver de bemannade öppettiderna också får ytterligare tillträde till dessa ÅVC:er, mellan 08-20 varje dag.

- Idag har vi tre helt obemannade självservice-ÅVC:er och det har visat sig vara ett vinnande koncept. Både vi och våra kunder är nöjda över möjligheten att kunna erbjuda den här servicen, säger KSRR:s förbundschef Maria Schade.

I Melltorp och Mörbylånga kommer det även fortsättningsvis att vara bemannat under vissa dagar. Övriga tider kommer kunderna in på ÅVC:n genom att scanna sitt kör- eller id-kort.

- Alla som vill använda ÅVC:n behöver genomgå en kortare utbildning kring källsortering och hur tekniken fungerar. Den gör man antingen på vår hemsida, eller så småningom på plats. Kundens körkort registreras och fungerar sedan som nyckel till ÅVC-grindarna.

Ombyggnationerna av ÅVC Melltorp och ÅVC Mörbylånga ska vara klara att tas i drift i oktober 2020 och beräknas kosta 3 miljoner kronor.

KSRR har sammanlagt 11 återvinningscentraler i de fem medlemskommunerna varav de flesta från och med oktober är öppna sju dagar i veckan. De tre obemannade självservice-ÅVC:erna finns i Alsterbro, Kristdala och Figeholm.

Mer information om våra olika ÅVC:er finns på vår hemsida www.ksrr.se

---------------------------------------------------------------------------

Ha koll på nästa hämtdag och få en påminnelse i telefonen dagen innan.

Ladda ner KSRR-appen – vår kundservice i din ficka!

Presskontakter

Maria Schade

Förbundsdirektör

maria.schade@kretsloppsydost.se

076-787 28 77