När World Health Organization Europe genomförde sitt 68:e kommittémöte i Rom den 17–20 september, var temat implementering av Agenda 2030, med utgångspunkt i rätten till hälsa. Hälsoministrar och högnivådelegationer från regionens 53 medlemsländer deltog i mötet och från Västra Götalandsregionen var Håkan Linnarsson (S), vice ordförande i folkhälsokommittén, inbjuden till en paneldebatt för att lyfta Västra Götalandsregionens stora satsning ”Kraftsamling fullföljda studier” som ett lyckat regionalt exempel på hur man kan arbeta med jämlik hälsa.

Tre snabba frågor till Håkan Linnarsson som deltog på WHO-mötet

  • Vad diskuterades främst på mötet? 

– Vi diskuterade främst hur medlemsländerna ska arbeta för att kunna utjämna skillnader i hälsa. Att hälsan är ojämlik i samtliga medlemsländer är ett faktum och det finns olika sätt att arbeta för att motverka detta. I Västra Götaland har vi valt att satsa på våra barn och unga genom ”Kraftsamling fullföljda studier”. Det är en av våra viktigaste hållbarhetsprocesser. Om våra ungdomar klarar skolan vet vi att de kommer ha bättre förutsättningar att få ett arbete, att få en inkomst och att deras hälsa kommer vara bättre.  

  • Hur togs Västra Götalandsregionens arbete med ”Kraftsamling fullföljda studier” emot?

– Det fanns ett stort intresse för hur vi arbetar med kraftsamling för fullföljda studier. Sjunkande skolresultat blir lätt skolans ansvar, men det viktiga i arbetet med kraftsamlingen är att förstå att det är fler aktörer i samhället som har ett ansvar för att våra barn och unga ska klara skolan. Hälso- och sjukvården, skolan, psykiatrin, det civila samhället gör vad de kan för att skapa förutsättningar för att eleverna ska lyckas, det är inte alla som förstår att allting hänger ihop.

  • Kan vårt arbete med ”Kraftsamling fullföljda studier” spridas till fler länder i Europa?

– Det var flera medlemsländer som var förundrade över att vår kraftsamling har en sådan bred politisk samsyn och som hade önskat en större politisk uppslutning i de här frågorna. Samsynen verkar vara mindre förekommande i andra länder men många är väldigt positiva till hur vi i Västra Götaland arbetar och tycker att vi är ett framgångsexempel.

Rapport om jämlik hälsa för fortsatt arbete

Inom ramen för World Health Organization Europe’s fortsatta arbete kommer rapporten Health Equtiy Status Report Initiativ att släppas under 2019. Den belyser faktiska situationer inom medlemsländerna och jämför ytterligheterna i hälsa hos befolkningen, man tittar på de som mår sämst jämfört med de som mår bäst. Man tittar också på förklaringsfaktorer till varför det ser ut som det gör. 
Förklaringarna till den ojämlika hälsan består till 68 % av avsaknad av bostad, arbetslöshet, låg ekonomisk status, ojämlik tillgång hälso- och sjukvård och avsaknad av ett socialt nätverk.  

– Vi vet att den som har en utbildning har större chans att få ett arbete, en fast inkomst, en bostad och mår helt enkelt bättre, säger Håkan Linnarsson.

WHO:s kontor i Venedig vill fortsätta diskussionen med Håkan Linnarsson och Västra Götalandsregionen om en framtida roll i arbetet med jämlik hälsa.

– Jag hoppas att rapporten kan engagera och beröra runt om i medlemsländerna och vara till stöd i deras fortsatt arbete med jämlik hälsa, avslutar Håkan Linnarsson.

Kontaktperson:

Håkan Linnarsson
Tel: 
0700-82 59 94
hakan.linnarsson@vgregion.se


 


Presskontakter

Västra Götalandsregionens presstjänst

https://www.vgregion.se/aktuellt/press/

presstjansten@vgregion.se

010-441 41 99

Anna Liljenberg

Presschef

presstjansten@vgregion.se

Björn Johansson

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Ingrid Lord

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se

Anders Sandahl

Pressekreterare/kommunikatör

presstjansten@vgregion.se