Natten till måndag 31 januari uppstod en mindre glödbrand där en spisplatta hettat upp/antänt brännbart material i köket på en avdelning på Östra sjukhuset. Personalen på sjukhuset hanterade händelsen på ett mycket bra sätt och släckte i enlighet med utbildning och rutiner.

Med anledning av publicerade artiklar i flera olika medier vill Västfastigheter korrigera påståenden om bland annat ”saboterade brandlarm” och ”kraftig rökutveckling”:

I detta köksutrymme sitter värmedetektorer som normalt aktiveras vid en temperatur om 60 grader. Så varmt hann det inte bli vid denna incident tack vare personalens snabba agerande. Värmedetektorn i köket har efter händelsen testats med fullgott resultat.

Personalens snabba agerande säkerställde att röken inte spreds utanför den berörda lokalen. Röken kunde efter incidenten vädras ut av verksamheten som därefter kunde återgå till ordinarie verksamhet.

De rökdetektorer som är placerade i korridoren utanför köket aktiverades inte eftersom rökutvecklingen inte var så omfattande som rapporteringen i media gett intryck av.

Vi på Västfastigheter ser allvarligt på den här typen av händelser och välkomnar polisens utredning, men är också måna om att skeendet skildras på ett korrekt sätt.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning. Vi bygger nytt, utvecklar och ansvarar för förvaltning och drift av  regionens viktigaste byggnader som sjukhus, resecentrum, depåer för kollektivtrafik samt skol- och kulturfastigheter. Vi är därmed en av Västsveriges största fastighetsförvaltare.

Presskontakter

Charlotta Moberger

Kommunikationschef

charlotta.moberger@vgregion.se

   0707 - 250244