Kontoret betraktas som väldigt viktigt både bland företag och arbetstagare i åldern 30–60 år, trots att den hybrida arbetsmodellen blir alltmer vanlig. Faktum är att en betydande majoritet (86%) skulle överväga att tacka nej till ett arbete om kontoret inte levde upp till förväntningarna. Kontoret är därmed en framgångsfaktor både för att rekrytera och behålla talanger. Det visar en undersökning gjord av Reflect Affärsutveckling på uppdrag av Epicenter och AMF Fastigheter. 

Inför Future of Workspace Summit under Sime i Stockholm den 4–5 maj har Epicenter och AMF Fastigheter låtit göra en undersökning för att kartlägga synen på kontoret 2022. Undersökningen “Framtidens kontor”, som baseras på en studie med över 1 000 respondenter, visar att 60 procent av respondenterna tycker att kontoret är viktigt för byggandet av företagskulturen. Ett företag vars kontor inte tydligt visar företagskulturen kan uppfattas som svagt i form av värderingar och målsättningar.  

– Det är på kontoret som kulturen byggs och relationerna stärks. Många uppskattar flexibiliteten i att kunna arbeta hemma ibland men för att komma både sina kollegor och arbetsplatsen nära har kontoret en helt central roll. Det är en bild som både arbetsgivare och arbetstagare bekräftar, säger Patrick Mesterton, vd på Epicenter.  

Kontoret som mötesplats  
Bilden av kontorets vikt och roll som kulturbyggare delas av en majoritet av respondenterna och gäller oberoende av hur man väljer att fördela sin arbetstid mellan kontoret och hemarbete. Anledningen till att man vill tillbringa tid på kontoret är bland annat att det sociala utbytet på arbetsplatsen är viktigt (68%). Tre av fyra tycker att det är viktigt för sammanhållningen att kunna träffa kollegor över en kopp kaffe.  

– Kontoret idag är i första hand en mötesplats med fokus på lärande, kreativitet och samarbete. Väljer man att arbeta hemifrån ett antal dagar i veckan fyller arbetsdagarna på kontoret en än viktigare social funktion, både under och efter arbetstid. Som anställd vill man tillbringa sin arbetstid på kontoret på en plats där man trivs och där arbetsdagen sömlöst kan övergå i en fritid, säger Helena Molinero, HR-chef på AMF Fastigheter.   

Med den hybrida arbetsmodellen som det nya normala har arbetsplatsens fysiska läge blivit alltmer viktigt (83%). Att ha nära till restauranger, branschkollegor på andra bolag i grannfastigheter och gym är faktorer som avgör bedömningen på arbetsplatsens läge. Närheten till restauranger är den näst viktigaste parametern kopplat till kontorets läge, närheten till bra kommunikationer är den viktigaste.  

 
Undersökningen i korthet: 

 • Hela 86% skulle överväga att tacka nej till att ta anställning på ett kontor som inte mötte arbetstagarens förväntningar, varav 30% starkt skulle överväga att tacka nej.  
 • 82% jobbar hemifrån minst 1 dag i veckan. Drygt var femte (22%) arbetar fortfarande hemifrån 4 dagar eller mer.  
 • Tre av fyra tycker att samtalet vid kaffeautomaten/fikarummet är viktigt för sammanhållningen. 
 • Drygt hälften av de som är ofta på kontoret tycker det är tråkigt när många kollegor arbetar hemifrån.  
 • 28% saknar interaktionen som uppstår vid kontorsfika. 
 • 6 av 10 har diskuterat behov av förändringar kring arbetssätt, arbetsformer eller arbetsmiljö, men förändringar som lyfts bygger på andra faktorer än de som arbetstagaren anser vara viktigt. 

Rapporten kan läsas i sin helhet här: Framtidens kontor


Fakta om undersökningen 

Rapporten “Framtidens kontor” baseras på kvalitativa och kvantitativa studier:  

 • Fem djupintervjuer med företagsledare och ansvariga för HR.  
 • Webbenkät i webbpanel, genomförd av Reflect Affärsutveckling.  
 • Antal respondenter i webbpanel: 1 026 stycken, varav 776 i Stockholm, 250 i Mälardalen. 
 • Målgrupp: Kontorsarbetande kvinnor och män i åldern 30–60 år. 
 • Fältperiod: 4–9 april 2022. 
   

För mer information, kontakta:
Anne Ostelius, presskontakt AMF Fastigheter
Email: anne.ostelius@amffastigheter.se
Telefon: 073-030 95 76


Om AMF Fastigheter 
AMF Fastigheter är ett av Sveriges största fastighetsbolag med 36 kommersiella fastigheter i Stockholm och Sundbyberg. Genom att utveckla och förvalta våra kontor, handelsplatser och kvarteren runtomkring bidrar vi till en levande och attraktiv stad. Fastighetsportföljen som AMF Fastigheter förvaltar har ett marknadsvärde om cirka 79 miljarder kronor. AMF Fastigheter är ett helägt dotterbolag till tjänstepensionsbolaget AMF. Läs mer på: www.amffastigheter.se  

Om Epicenter 
Epicenter är Skandinaviens första innovationshus. En kreativ mötesarena för snabbväxande företag och storföretag som vill samarbeta, utvecklas och växla upp sin affär. Medlemmar i Epicenter erbjuds allt från smarta kontor till innovationslabb, event och utbildningsprogram. Epicenter har 6000 medlemmar och finns i Stockholm, Oslo och Helsingfors. 
Läs mer på: https://weareepicenter.com/  

Relaterade bilder

Relaterade dokument

Presskontakter

Tina Landelius

Presskontakt

tina.landelius@amffastigheter.se

08-600 69 26

   0722-35 32 69

Anne Ostelius

Presskontakt

anne.ostelius@amffastigheter.se

08-600 68 90

   0730-30 95 76

Presstelefon (jour)

Pressfrågor utanför ordinarie arbetstid

press@amffastigheter.se

   0738-36 34 50